Zombie-Based Learning

Zombie-Based Learning คิดค้นขึ้นโดย David Hunter คุณครูประจำชั้นที่โรงเรียน Bellevue Big Picture ในซีแอตเติล กรุงวอชิงตัน โดย David เรียนจบปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจากวิทยาลัย Evergreen State และปริญญาตรีสาขาการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันเดียวกัน

Zombie-Based Learning แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่

ก่อนหน้าที่จะลงมือพัฒนาหลักสูตร Zombie-Based Learning ขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจัง David  เป็นคุณครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ที่โรงเรียน Bellevue ซึ่งเขาพยายามนำความแปลกใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์อยู่เสมอ

โดยเฉพาะการนำหลักการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ การผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การเขียนหนังสือ การสร้างสื่อการสอนใหม่ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ Zombie-Based Learning

หนังสือเล่มสำคัญตามแนวคิด Zombie-Based Learning ที่ David และทีมงานเขียนขึ้นก็คือ Dead Reckon โดยมี Francisco Maldonado และ Oscar Blanco เป็นผู้วาดภาพประกอบ

Dead Reckon เป็นสื่อการสอนในรูปลักษณ์หนังสือการ์ตูนที่ David แต่งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ของเขาได้เข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศ ผ่านภาพกราฟิกสีสันสวยงามและมีเรื่องราวสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าติดตามกว่าหนังสือเรียนแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรแกนกลางสำหรับใช้เป็นตัวแบบหรือต้นทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษารายวิชาภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิด Zombie-Based Learning ที่เขาตั้งชื่อเอาไว้ว่า Zombie-Based Geography Curriculum หรือหลักสูตรภูมิศาสตร์ฉบับซอมบี้

แนวคิด ‘หนีผีดิบ’ ใช้สอนทั่วโลกได้จริงหรือ?

David เปิดโอกาสให้คุณครูในรายวิชาภูมิศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกสามารถนำหลักสูตรและการสอนในรูปแบบ Zombie-Based Learning ทั้งหนังสือการ์ตูน Dead Reckon และหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์คือ Zombie-Based Geography Curriculum หรือหลักสูตรภูมิศาสตร์ฉบับซอมบี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการและตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ

ด้านเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน Dead Reckon เป็นการสื่อสารถึงเนื้อหารายวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่ง David ได้ผูกโยงเรื่องราวของผังเมืองและแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา ให้เข้ากับเรื่องราว Zombie หรือผีดิบที่แพร่เชื้อและติดเชื้อจากการกัดกินกันเองต่อๆ กันมาจนเป็นโรคระบาดซอมบี้

โดย David และทีมสมมติให้เรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นตามท้องเรื่องหนังสือการ์ตูนชุด Dead Reckon ซึ่งเด็กนักเรียนต้องหนีการไล่ล่าจากเหล่าซอมบี้ แต่การจะหนีได้อย่างตลอดรอดฝั่งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการอ่านผังเมืองหรือแผนที่รัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ผ่านหลักสูตรและการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ที่เขาเป็นคนสอน

David บอกว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Zombie-Based Learning ที่เขาคิดขึ้นนั้น ผูกโยงกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Skills นั่นก็คือการผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  www.zombiebased.com  ภายในนั้นบรรจุทุกอย่างเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนทางด้านภูมิศาสตร์แนวใหม่ที่ David Hunter ได้คิดค้นขึ้น

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น