ข้อแตกต่างผลิตภัณฑ์แบบน้ำและแบบผง

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า แบบผงหรือแบบน้ำ

      ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปัจจุบันนั้น มีทั้งแบบผง และแบบน้ำมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นที่นี่มีคำตอบให้

     น้ำยาซักผ้าทั้งแบบผงและแบบน้ำนั้น ไม่แตกต่างกันมากในด้านประสิทธิภาพมากนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป แต่แบบน้ำสะดวกในการใช้งานง่ายกว่า และมักไม่ทำให้ผ้าด่าง แบบผง อาจมีปัญหาในการละลายน้ำ หากเครื่องซักผ้านั้นน้ำไหลช้า ทำให้ผงนั้นกองอยู่บนเสื้อผ้าทำให้ผ้านั้นด่างได้
     ข้อดีของแบบผงคือ การที่แบบผงนั้นละลายน้ำมักให้ความร้อน ซึ่งความร้อนจะทำให้สามารถขจัดคราบได้ดียิ่งขึ้น
      ผลิตภัณฑ์ซักผ้าทั้งแบบผง และแบบน้ำนั้น มีส่วนผสมในการขจัดคราบที่แตกต่างกัน แต่ในทางจุดประสงค์นั้นมีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก ดังกล่าวข้างต้น แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และวิธีในการใช้งาน และยี่ห้อ แต่มีข้อแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าเบื้องต้น คือ ควรเลือกใช้แบบน้ำ หากใช้ไม่มาก หรือซักผ้าไม่บ่อย แต่ควรใช้แบบผงเมื่อซักผ้าในปริมาณมากๆ เช่นร้านซักอบรีด หรือกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
ซึ่ง สามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของการใช้ผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ำและรูปแบบผงได้ดังนี้

FBLinkเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ซักผ้า
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ซักผ้่าแบบผงและแบบน้ำ


      ยกเว้นน้ำยาขจัดคราบพิเศษ หรือน้ำยาที่ทำการ spotting นั้น มักทำให้อยู่ในรูปแบบน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นการใช้งานเฉพาะจุด เช่นน้ำยา

ขจัดคราบไคลและไขมัน น้ำยาขจัดคราบเลือด หรือน้ำยาที่มีฤิทธิ์กัดกร่อนมักจะอยู่ในรูปแบบของน้ำ

ที่มา : http://www.mkinter.co.th/16703799/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%87

Author: นายภาณุพงศ์ อินมณี

ใส่ความเห็น