คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ IT

Browser (เบราเซอร์)         เป็นระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ และได้นําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพนั้น ๆ

Built-in (บิวท์อิน)             สิ่งที่ติดมาพร้อมกันเป็นชิ้นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักใช้กับเมนบอร์ดที่มีการ์ดจอ การ์ดเสียง หรือการ์ดอื่น ๆ ติดมาด้วยที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ

Desknote (เดสก์โน้ต)       เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเท่าโน้ตบุ๊ก แต่ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แบบเดียวกับเครื่องเดสก์ท็อป

File (ไฟล์)          ชื่อชุดข้อมูลที่ไว้บนดิสก์โดยที่ผู้ใช้นั้นจะเห็นเป็นชิ้นเดียว หรือเรียกว่าถังเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนแม่เหล็ก

Folder (โฟล์เดอร์)             เป็นที่จัดเก็บโปรแกรมหรือแฟ้มบนดิสก์ มีสัญลักษณ์เป็นไอคอนกราฟิกที่แทนตัวโฟลเดอร์ของแฟ้ม และยังเก็บโฟลเดอร์อื่น ๆ ไว้ภายในได้

Freeware (ฟรีแวร์)           ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ไว้อนุญาตให้คัดสําเนาได้และนําไปใช้ที่ไหนก็ได้แบบอิสระ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Hang (แฮงก์)                     ลักษณะการใช้งานที่ไม่ปกติ การที่คอมพิวเตอร์ได้หยุดการทํางานไม่สามารถปฏิบัติการต่อไปได้

 Hardware (ฮาร์ดแวร์)      เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางลักษณะตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์

Hi-End (ไฮเอ็น)                ระดับสูง อย่างดีมีระดับ

 Keyword (คีย์เวิร์ด)          คําที่มีความหมายพิเศษในภาษาโปรแกรม คําสําคัญ อาจเป็นคําที่ได้สงวนไว้

Login (ล็อคอิน)             เป็นกระบวนการต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อว่าจะได้เข้าไปใช้ข้อมูลนั้น ๆและในระบบส่วนมากนั้นจะต้องใส่    หมายเลขประจําตัว หรือรหัสผ่านก่อนที่จะเข้าไปใช้

Logoff (ล็อคออฟ)            การยกเลิกการใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

Notebook (โน้ตบุ้ค)          เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถทําการเคลื่อนย้ายได้มีจอภาพแบนและแป้นพิมพ์ที่สามารถพับเข้าหากันได้ลักษณะของเครื่องมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบากว่าแบบตั้งโต๊ะ มีแบตเตอรี่ที่ทํางานได้นานถึง 9 ชั่วโมง ก่อนที่จะนําไปอัดกระแสไฟฟ้าอีก

Restart (รีสตาร์ท)           การเริ่มทํางานต่อ เริ่มดําเนินการใหม่อีกครั้ง

Server (เซิร์ฟเวอร์)          เป็นลักษณะเครื่องพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่โดยตรงแล้วได้ให้บริการในด้านการสื่อสาร ด้านการพิมพ์ด้านงานบริการอื่น ๆ เครือข่ายทุกเครื่องจะ   ต้องทําการต่อเข้ามาขอใช้ดิสก์กับเครื่องพิมพ์ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์

Shareware (แชร์แวร์)      โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ได้ทําการทดลองใช้ก่อน แต่ใช้ได้ไม่เต็มความสามารถ ลักษณะนี้เป็นการจดลิขสิทธิ์และคัดสําเนาได้อย่างอิสระ

Shut down (ชัทดาวน์)       การทําการปิดระบบการใช้งานของคอมพิวเตอร์หรือการปิดเครื่อง

(ซอฟต์แวร์)      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

 Update (อัพเดต)               การให้ข้อมูลที่ทันสมัย สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใหม่ล่าสุดคําศัพท์ คําอธิบาย

Upgrade (อัพเกรด)           ข้อมูลที่ได้ทําการปรับปรุงใหม่และยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสามารถทําให้ข้อมูลนั้นทันสมัย

Upload (อัพโหลด)            การที่ได้ทําการส่งแฟ้มของข้อมูลหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง การนําโอนย้ายไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปยังเครื่องอื่น ๆ

Website (เว็บไซต์)            เป็นการแสดงข้อมูลบน เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) โดยปกติข้อมูลจะอยู่ทางด้านเซิร์ฟเวอร์

 Workstation (เวิร์กสเตชั่น) เป็นลักษณะคําที่บ่งบอกว่า ตัวคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพที่เหมาะสําหรับการใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านวิศวกรรม

Bit ตัวย่อ b อ่านว่า บิท      เป็นหน่วยพื้นฐานของข้อมูลในระบบเลขฐานสองที่แทนค่าด้วย 0 หรือ 1 บิต มักใช้เพื่อวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะประมวลข้อมูล

Byte ตัวย่อ B         อ่านว่า ไบท์ย่อมาจากคําว่า BinarY digit Eight เป็นจํานวนหน่วยความจําขนาด 8 บิต ที่ใช้สําหรับแทนค่าตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็นตัวอักษร ตัวเลข และ    สัญลักษณ์ต่าง ๆเนื่องจากหน่วยไบท์แทนค่าหน่วยความจําได้น้อยมาก จึงมักจะจัดกลุ่มเป็นกิโลไบท์ (KB), เมกกะไบท์ (MB) และกิกะไบท์ (GB)เพื่อความสะดวกในการบอกความจุของหน่วยความจําตัวอย่างเช่น อาร์ดดิสก็มีความจุ 80 GB

 Hertz (เฮิรตซ์)                 เป็นหน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้า ใช้บอกความเร็วของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

dpi อ่านว่า ดีพีไอ             ย่อมาจากคําว่า dots per inch คือหน่วยวัดค่าความละเอียดของภาพ คิดเป็นจํานวนจุดต่อนิ้ว

 Abort (อบอร์ท)              การไม่ทำงานของเครื่องโดยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

Access (แอคเซส)            เข้าถึง, บอกตำแหน่ง, การอ่านหน่วยความจำ, และทำให้พร้อมที่จะนำมาใช้งาน คำว่า access ใช้กับการเข้าสู่แผ่นดิสก์, แฟ้มข้อมูล, ระเบียนและเครือข่ายต่างๆ

Address (แอดเดรส)        สังกัด, ตำแหน่งที่อยู่ของคลังข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป คลังข้อมูลแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งที่อยู่ของระบบ หน่วยความจำอาจเป็น 0, 1, 2, 3 ฯลฯ

Analog (อนาลอค)           การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพที่ต่อเนื่องกันไป

Append (แอพเพ็นด์)       ผนวกหรือเพิ่มเติมเข้ากับ ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในแฟ้มข้อมูลในตอนสุดท้าย หรือหมายถึงการเพิ่มเติมตัวอักษรเข้าไปท้ายแถวของตัวอักษร

Backup (แบ็คอัพ)           สำเนาของโปรแกรม แผ่นดิสก์ หรือข้อมูล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกันว่าโปรแกรม แผ่นดิสก์ หรือข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกลบเลือนไปเมื่อโปรแกรม แผ่นดิสก์ หรือข้อมูลที่กำลังใช้อยู่นั้นถูกทำลายไป

Bandwidth (แบนวิท)      ในการสื่อสาร ความกว้างของช่วงคลื่น วัดจากช่วงของความถี่สูงที่สุดมาหาความถี่ต่ำที่สุดในช่วงความถี่ของคลื่น ขนาดใดขนาดหนึ่ง

Bar code (บาร์โค้ด)         รหัสพิเศษชนิดหนึ่ง ที่พิมพ์ติดเอาไว้ไว้บนสินค้า (หรือสิ่งอื่นใด) ในลักษณะเป็นชุดของเส้นตรงตั้งเรียงกัน เส้นตรงเหล่านั้น มีความกว้างแตกต่างกัน ใช้ในการตรวจสอบที่ถูกต้องอย่างไม่มีผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว มักใช้ตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ห้องสมุด และอื่นๆ

Batch (แบช)                   กลุ่มของเอกสารหรือกลุ่มของระเบียนข้อมูล (data record) ซึ่งถูกนำมาประมวลผลในฐานะเป็นหน่วยเดียวกัน

Cable (เคเบิ้ล)                 สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเชื่อมด้วยสายเคเบิล เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (mouse) เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น

Call (คอล)        การถ่ายทอดโปรแกรม การควบคุมงานไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของรหัสในขณะที่กลังเก็บรักษา (save) สารสนเทศที่จำเป็น เพื่อให้การควบคุมการทำงานกลับมายังจุดที่เรียก

Card (การ์ด)   การ์ด หมายถึง แผ่นวงจรซึ่งพิมพ์สำเร็จ หรือหมายถึง adapter ซึ่งสามารถนำมาเสียบต่อเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นได้

CD (ซีดี)         คำย่อของ Carrier Detect เป็นสัญญานที่ส่งมาจากโมเด็ม ซึ่งเสียบต่อเชื่อมโยงอยู่กับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโมเด็มนั้นกำลังอยู่ในสาย

Data (ดาต้า)        ข้อมูล

Database (ดาต้าเบส)      ฐานข้อมูล แหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อใช้สำหรับการค้นคว้า หรือนำมาใช้; แฟ้มข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยระเบียน (record) หรือตาราง (table)    ระเบียนแต่ละระเบียน ต่างก็ประกอบไปด้วย field (หรือ column) ต่างๆ

Debug (ดีบั๊ค)        การค้นหา การแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์

 Delete (ดีลีท)                  การลบข้อความ ลบแฟ้มข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร

 Desktop (เดสท็อป)         เนื้อที่บนจอภาพ ซึ่งจัดไว้ให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ เหมือนกับการใช้โต๊ะทำงาน

Edit (อีดิท)  การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง เอกสาร หรือแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ถูกต้องและดีขึ้น

Encode (เอนโค้ด)           ทำเป็นรหัส เช่น การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล คุณสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสอย่างใดอย่างหนึ่ง

Environment (เอนไวรอนเม้น) ชุดของอุปกรณ์หรือ เครื่องใช้ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ระบบใดระบบ

Error (เอเร่อร์)                    ความผิดพลาด ทางด้านคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาด (error) เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ความผิดพลาดในด้านต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์

File (ไฟล์)        แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล หรือสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ด้วย

Floppy disk (ฟล็อบปี้ดิสก์) แผ่นดิสก์ชนิดอ่อน ทำด้วยสาร Mylar เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก หรือเหล็กออกไซต์ (ferric oxide) สำหรับใช้เก็บข้อมูล

Font (ฟอนต์)                      รูปแบบและลักษณะของตัวอักษรชนิดหนึ่งๆ

 Format (ฟอร์แมต)            รูปแบบ โครงสร้างหรือลักษณะของหน่วยหนึ่งๆ ของข้อมูล

Freeware (ฟรีแวร์)            โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้เปล่าไม่ต้องเสียเงินซื้อ

Giga (จิ๊กกะ)                       อ่านว่า จิ๊กกะ มีค่าเท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 หรือ 1,000,000,000

Global (โกลบอลล์)            สากล, ทั่วโลก, ทั้งหมด เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์หมายถึง ทั้งหมด เช่น ทั้งหมดโปรแกรม เอกสารตลอดเรื่องหรือทั้งเรื่อง เป็นต้น

Grid (กริด)        ตารางซึ่งเกิดจากเส้นตรง 2 ชุดตัดกัน คือเส้นตรงชุดตั้ง และเส้นตรงชุดนอน

Hardware (ฮาร์ดแวร์)      ฮาร์ดแวร์ ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์และตัวเครื่องของอุปกรณ์ประกอบภายนอก (peripheral) อื่นๆ

Header (เฮดเดอร์)            หัวกระดาษ หน้าเอกสารใน word processing ข้อความแถวบนสุดที่มีไว้เพื่อบอกชื่อหนังสือ หรือเอกสารนั้น หรือบท หรือตอนนั้นๆ

Help (เฮปป์)          กิจลักษณ์อย่าง หนึ่งมีไว้สำหรับช่วยเหลือการใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ประกอบไปด้วยคำแนะนำ และการแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงานในโปรแกรมนั้นๆ

Host (โฮสต์)      คอมพิวเตอร์หลักในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ต่อเชื่อมโยงอยู่

Icon (ไอค่อน)        ไอคอน ภาพเล็กๆ ที่ปรากฏบนจอภาพเพื่อแทนโปรแกรมกิจลักษณ์ (feature) หรือแฟ้มข้อมูลใดๆ เมื่อต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ ผู้ใช้เพียงแค่คลิกที่ icon เหล่านี้       โปรแกรม กิจลักษณ์ หรือแฟ้มข้อมูลนั้น ก็จะเปิดออกมาให้ใช้ได้ทันที

Image (อิมเมจ)                ภาพ หมายรวมถึง รูปภาพที่ปรากฏบนกระดาษ บนจอภาพ หรือรูปภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือรูปภาพที่สร้างขึ้นมาจาก pixel (bitmap) ด้วย

Import (อิมพอร์ต)           การนำเอาเอกสารสารสนเทศจากที่อื่น ระบบอื่น หรือโปรแกรมอื่น มาสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

 Information (อินฟอร์เมชั่น) สารสนเทศ ได้แก่ข้อมูลที่นำมาแปลความหมายแล้ว เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลนั้นๆ แล้ว

Input (อินพุท)          การนำข้อมูลหรือ สารสนเทศเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้แป้นพิมพ์ (keyboard) หรือการนำเข้าจากแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ ผ่านทางช่องดิสก์ เป็นต้น

Kernel (เคอร์เนล)        ศูนย์กลางของระบบ ควบคุมการปฏิบัติงาน ส่วนหนึ่งของระบบที่จัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำ แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ต่อเชื่อมโยงต่างๆ เป็นส่วนที่รักษา        เวลาและวันเดือนปี ส่วนนี้ทำหน้าที่นำโปรแกรมปฏิบัติการออกมาทำงาน และเป็นส่วนที่กำหนดระบบแหล่งข้อมูล

 Key (คีย์)              แป้นคีบนแป้นพิมพ์ ในภาษาไทยมักเรียกว่า แป้นอักษร

Keyboard (คีย์บอร์ด)      แป้นพิมพ์ หรือ คีบอร์ด เป็นอุปกรณ์ประกอบภายนอกอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด เป็นเครื่องมือนำข้อมูลเข้า (input device)    อย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์

Keyword (คีย์บอร์ด)        คำไข ข้อความ วลี หรือ รหัสใดๆ ที่เก็บไว้ใน key field และนำมาใช้เรียงลำดับ หรือใช้ในการค้นหาในระเบียน; คำซึ่งได้สงวนไว้เพื่อใช้ในภาษาโปรแกรม     หรือใช้ในระบบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ

Kilo (กิโล)          เท่ากับ 1,000 ตามระบบเมตริก ในทางคอมพิวเตอร์ kilo จะเท่ากับ 1024 หรือ 2 ยกกำลัง 10 เพราะว่าใช้เลขฐาน 2 เนื่องจากมีความแตกต่างกันเช่นนี้ ในทางปฏิบัติจึงมักใช้ k แทน 1.000 และ K แทน 1024 เช่น 1 kHz = 1,000 hertz และ KB = 1024 byte เป็นต้น

 Speed (สปีด)                     ความเร็ว

(สตอกเกน)         การจัดเก็บ

Power (พาวเวอร์)             พลัง

   Slot(สลอท)                      ช่อง

Socket (ช๊อค เก็ท)             เต้ารับ

 Mailbox (เมล-บล็อก)        ตู้จดหมาย

Control (คอน-โทล)           การควบคุม

Test (เทส)                          ทดสอบ

Unit (ยูนิต)                      หน่วย

Store (สะโตล)                    เก็บ

Program (โปรแกรม)       โครงการ

 Concept (คอนเซป)          แนวคิด

Memory Stick (เมมเมรี สะติ๊ก) หน่วยความจำขนาดเล็ก

Memory (เมมเมรี)             หน่วยความจำ

Static (สะเตกดิส)               คงที่

Fast (ฟาส)                         รวดเร็ว

Random (แรนดอม)         สุ่ม

 Functtion (ฟังก์ชั่น)          สูตรคำนวณที่ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อการคำนวณตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไป เครื่องจะทำการคำนวณตามสูตรที่ป้อนเข้าไปแล้วส่งผลออกมา

FAT (แฟ็ต) (File Allocation Table) พื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตำแหน่งของชื่อไฟล์ต่าง ๆ โดยการระบุชื่อไฟล์ทำให้สามารถอ่านไฟล์ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Author: น.ส.กรรณิการ แพรสีทอง

ใส่ความเห็น