แนวคิดการพัฒนาตนเอง ให้ประสบความสำเร็จ

การทำงานให้เกิดผลสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นเป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ปรัชญาก็เหมือนเข็มทิศ คอยชี้นำให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ และเหมาะสม แนวคิดในการพัฒนาตนเองในวันนี้ เราของแนะนำ “วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับเพิ่มความสุขในเวลาทำงาน” หากการทำงานของคุณมีทั้ง ความสุขและความสนุกสนาน อีกไม่นานคุณก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การทำงานในความคิดของใครหลายคน ก็คือ การทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด หรือ ทำในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และที่หลายคนเข้าใจว่า นี่คือความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไป นั่นก็คือ การพัฒาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการพัฒนาตนเองที่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร มาดูรายละเอียดพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

shutterstock_71149627

แนวคิดในการพัฒนาตนเอง มีดังนี้

  • ไม่หยุดยั้งการพัฒนา

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน คุณจะต้องเป็นผู้สำรวจและประเมินความสามารถตนเองอย่างสม่ำเสมอ หาข้อบกพร่อง ปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างเช่น ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน คุณต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ตนเองเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการทำงานใหม่ ที่เหมาะกับคุณ เพื่อให้การทำงานมีความง่ายสำหรับคุณ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นได้

  • คิดบวก มองโลกในแง่ดีเสมอ

ความคิดทางบวก เป็นส่วนช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณพบปัญหาหรืออุปสรรค์ต่าง ๆ เวลาทำงาน เพียงคุณมีความคิดในทางที่ดี คุณก็สามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นได้โดยง่าย และรวดเร็ว ความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจจะไม่มาในวันนี้ แต่จะต้องมาหาคุณในสักวัน เราเชื่อว่า การคิดแต่เรื่องดี ๆ หรือการมองโลกในแง่ดี จะทำให้การทำงานของคุณมีแต่ความสุขได้

  • มุ่นเน้นความอดทน

ความอดทนเป็นพลังของความสำเร็จ การอดทนต่อคำพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่น อดทนต่อความเครียดในการทำงาน เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ และเป็นแรงพลักดันให้คุณก้าวไปหาความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ จะต้องพบกับผู้คนที่อาจจะมีคำพูดที่ไม่ดี หรือมีพฤติกรรมที่คุณไม่สามารถรับได้ แต่การที่คุณมีความอดทน อดกลั้น จะทำให้คุณสามารถประเชิญหน้ากับปัญหา ของคนเหล่านั้นได้ หน้าที่การงานของคุณก็จะไม่เสียและสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น เพียงแค่คุณไม่ใส่ใจกับปัญหาคนอื่น ๆ คุณก็สามารถพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

  • มีน้ำใจ ให้กับเพื่อนร่วมงาน

นิยามความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของตำแหน่ง แต่การทำงานอย่างมีความสุขถือเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ การที่คุณมีน้ำใจกับทุกคน มีความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน และให้ความเป็นกันเองกับผู้คนภายนอก จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขและสามารถร่วมงานกันได้อย่างสบายใจ เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า “หากคนใดไม่รู้จักเป็นมิตรกับคนอื่นแล้วไซ้ ผู้นั้นก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองได้ฉันนั้น”

  • ทุ่มเทกับการทำงาน

การทำงานทุกอย่างต้องมีความตั้งใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด หากทุกครั้งมีความตั้งใจทำงาน ผลงานก็ย่อมออกมาดีด้วยเช่นกัน สำหรับพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อเวลาทำงานก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องงานมาเป็นอันดับแรก และให้ทำงานด้วยความสนุก ไม่ควรเครียดเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากงานที่ทำมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียกับงานที่คุณทำได้ การทุ่มเทกับการทำงานในทุกวัน ในไม่ช้าคุณก็จะประสบความสำเร็จกับการทำงานได้

  • พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

นอกจากคุณจะทุ่มเทให้กับการทำงานแล้ว การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพิ่มความสามารถในการทำงานให้เกิดทักษะและมีความชำนาญในงานนั้น ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความสอดคล้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม หากคุณสามารถทำได้อย่างนี้แล้ว ความสำเร็จก็จะเข้ามาหาคุณได้อย่างที่คุณต้องการ

  • เก็บเกี่ยวประสบการณ์

ทุกความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน ให้ถือเสียว่าเป็นประสบการณ์ให้คุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเริ่มทำงานด้วยความรอบคอบ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น หากคุณเริ่มทำงานด้วยจิตใจที่สงบ ไม่ว่าคุณจะเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ คุณก็สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บทสรุป แนวคิดการพัฒนาตนเอง ถือเป็น “ปรัชญาชีวิต” รูปแบบหนึ่งที่ช่วยชี้นำแนวทางให้คุณก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กับความสุขในการทำงาน ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่คุณต้องการนั้นไม่ยาก เพียงคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ที่คุณมี เท่านี้ คุณก็สามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ตามต้องการแล้ว เราเชื่อว่าทุกคนย่อมมีแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน และทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ หากคุณทำด้วยความ ตั้งใจ ไม่ว่าจะเจออุปสรรค์ มากเพียงใด คุณก็สามารถก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะ

Author: นายประวิทย์ คำเอี่ยม

ใส่ความเห็น