มารู้จักเว็บไซต์ code.org แหล่งเรียนเขียนโปรแกรมฟรีที่เหมาะกับคนทุกวัย!

code.org เป็นเว็บไซต์ไม่แสวงผลกำไรสัญชาติอเมริกัน เป็นองค์กรระดับโลกที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้าน Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เป็นการให้โอกาสนักเรียนทุกคนทั่วโลกได้เรียน โดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสในหลายๆ โรงเรียน และโครงการขององค์กรที่หลายๆ คนนั้นน่าจะคุ้นชื่อมากที่สุดก็คือ “Hour of Code”  (หนึ่งชั่วโมงกับการเขียนโปรแกรม) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยฝึกให้ทุกคนได้ฝึกเรียนเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

    เนื่องจากผู้ก่อตั้ง code.org เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเด็กๆ และควรจะให้เด็กได้ศึกษาเช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จีงได้พยายามหาวิธีที่จะทำให้เด็กๆ หรือผู้ใหญ่) มาสนใจการเขียนโปรแกรมผ่านทาง code.org 

      ทางองค์กรนั้นได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน และบอกเลยว่าบริษัทดังๆ ทั้งนั้น เช่น Microsoft, Facebook, Google, Apple, Amazon, Disney เป็นต้น ซึ่งเหล่า CEO หลายๆ คน เช่น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ก็ลงมาสอนเขียนโปรแกรมเองเลยล่ะครับ  

Author: นายประวิทย์ คำเอี่ยม

ใส่ความเห็น