เกม & เกมส์ จะใช้อันไหน ?

เกม เป็นคำที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถานรับรองว่าถูกต้อง จะถอดจาก game หรือ games ก็สะกดว่า เกม ใช้ได้ทั่วไป โดยปกติเรายืมคำภาษาอังกฤษมา เราจะไม่ยืมพจน์มาด้วย กล่าวคือไม่ว่าคำนั้นจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราก็ใช้อย่างเดียวกัน
คำว่า ฟุต สมัยหนึ่ง ถ้าหากเป็นพหูพจน์ท่านเขียนว่า ฟิต ก็มี เช่น สูง ๘ ฟิต แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกี่ฟุตก็ใช้ ฟุต ในรูปเอกพจน์ทั้งนั้น

เกมส์ เป็นคำที่ใช้กรณีเป็นชื่อเฉพาะ กล่าวคือ ถ้าต้องการใช้รูปนี้ในการตั้งชื่อต่าง ๆ เช่น ชื่อเล่น ชื่องาน ก็ใช้ได้ ไม่ถือว่าผิด เพราะเป็นชื่อเฉพาะ (จะไม่เก็บคำไว้ในพจนานุกรมฯ)

แต่ถ้าไม่ใช่ชื่อเฉพาะให้ใช้ เกม

เว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเขียนอธิบายไว้ดังนี้

   "ระยะนี้ใคร ๆ ก็กำลังจับตามองบรรดานักการเมืองที่กำลังชิงไหวชิงพริบกันในเกมการเมืองช่วงโค้งสุดท้าย มีผู้สงสัยว่าเกมการเมืองที่นักการเมืองกำลังเล่นกันอยู่มีหลายเกมมาก คำว่า เกม ในที่นี้ต้องเขียนเป็นเกมส์การเมือง ตามรูปพหูพจน์ของภาษาอังกฤษ games หรือไม่

   ความแตกต่างของการใช้คำว่า เกม กับ เกมส์ อธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ดังนี้ คำว่า เกม เขียนทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า game พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกม ไว้ว่า หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร โดยปริยายหมายถึง การแสดงที่ใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยม เพื่อหักล้างกัน เช่น เกมการเมือง ลักษณนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหนึ่ง ๆ เช่น เล่นแบดมินตัน ๓ เกม

   อธิบายขยายความได้ว่า คำว่า เกม เมื่อใช้เป็นคำทั่วไปให้ถอดทับศัพท์โดยไม่ต้องมี ส เสือการันต์ ถึงแม้ว่าคำในภาษาอังกฤษ games จะมีตัวพยัญชนะ s ที่แสดงความเป็นพหูพจน์อยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น หนังสือเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า computer games ซึ่งหมายความว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หลายเกม   เวลาเขียนชื่อหนังสือเป็นภาษาไทย คำว่า เกม ไม่ต้องใส่ ส เสือการันต์ ส่วน เกมส์ ใช้เมื่อเป็นชื่อเฉพาะ เกมส์ คำนี้ถอดทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า games ซึ่งมี s ตามหลังเสมอ  คำว่า games นี้หมายถึงการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ ๆ ที่มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น เอเชียนเกมส์  โอลิมปิกเกมส์  รถม้าเกมส์  พิษณุโลกเกมส์  คำเหล่านี้เป็นชื่อเฉพาะ     คำว่า เกมส์ จึงต้องมี ส เสือการันต์เสมอ  ดังนั้น เกมการเมือง แม้จะเล่นกันหลายเกมก็ไม่ต้องเขียนเป็น เกมส์การเมือง

แสงจันทร์ แสนสุภา”

ข้อมูลประกอบ

จำนงค์ ทองประเสริฐ. ๒๕๒๘. ภาษาไทยไขขาน ชุดที่ ๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา.

Facebook: ภาษาและวรรณกรรมไทย

http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%92%E0%B9%99-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92

Author: นายจิรพัฒน์ พวงจำปา

ใส่ความเห็น