โทษของธาตุกัมมันตรังสี

โทษของธาตุกัมมันตรังสี ส่งผลให้ร่างกายมีอาการแตกต่างตามความเข้มข้นของรังสีที่ได้รับ เช่น ถ้าได้รับในปริมาณน้อย อาจมีอาการผิวหนังถูกทำลาย ไหม้พุพอง มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง ถ้าได้รับในปริมาณที่มากจะทำให้เม็ดเลือดขาวถูกทำลายและอาจถึงแก่ชีวิตได้

Author: นายจิรพัฒน์ พวงจำปา

ใส่ความเห็น