การบริหารงาน

 • สิ่งสำคัญของการบริหารงาน การทำงานให้เสร็จ ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของงานที่เราต้องทำให้เสร็จ แต่เป็นสมาธิ การจัดการตนเอง และมุมมองของเราต่องานพูดง่ายๆ คือ เป็นเรื่องของการจัดการงาน ความตั้งใจที่จะทำงานนั้น และการหมั่นคิดทบทวนให้เป็นระบบอยู่เสมอ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเครียดจะค่อยๆ ลดลง ความวุ่นวายที่เกิดจากงานล้นมือก็จะค่อยๆ ลดลง ทำให้เรามีสติรู้ตัวและมีสมาธิกับงานมากขึ้นแนวคิด GTD เป็นเครื่องมือให้เราใช้กำจัดสิ่งรบกวน หรืองานเร่งด่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญ เพื่อให้เรามีสมาธิและมีเวลาให้กับงานที่สำคัญ
  การเข้าควบคุมและจัดระเบียบงานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
  1. จับความคิด (Capture)
  2. แจกแจง (Clarify)
  3. จัดระเบียบ (Organize)
  4. ทบทวน (Reflect)
  5. ลงมือทำ (Engage)
   ในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะต้องเลือกทำงานที่มีความสำคัญมากที่สุดและเร่งด่วนที่สุดก่อน อาจต้องเลือกทำงานที่มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้เสร็จ หรือมีพลังมีทรัพยากรที่เพียงพอ เลือกทำงานให้เหมาะสมกับตัวเรา เราถนัดทำงานสร้างสรรค์ตอนไหน หรือเราเรียนรู้ได้ดีในตอนไหนการจัดการ การบริหารงานแบบ GTD ทั้ง 5 ขั้นตอน เป็นงานที่เราทำแบบต่อเนื่อง เราอาจจะมีช่วงเวลาที่เหนื่อย ช่วงเวลาที่เราหลุดบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือการกลับมา ไม่ท้อแท้ไม่ล้มเลิก และทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา: https://minimore.com/b/PE1Ra/44

Author: นายจิรพัฒน์ พวงจำปา

ใส่ความเห็น