ฉุกเฉิน คืออะไร ? ต้องเจ็บป่วยแค่ไหนถึงเรียกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ยังคงมีความเข้าใจผิดเมื่อเวลาเราพูดถึงคำว่า “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” และต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลจนทำให้เกิดปัญหาที่ห้องฉุกเฉินที่ต้องรับผู้ป่วยในยามวิกฤตจำนวนมาก วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจคำว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อคลายข้อสงสัยและสามารถประเมินผู้ป่วยได้ถูกต้องว่า เจ็บป่วยอยู่ในระดับใด

สำหรับการแบ่งความฉุกเฉินทางการแพทย์ แบ่งเป็น 5 ระดับตามสี คือ

       – สีแดง มีภาวะคุกคามที่อาจทำให้เสียชีวิต ต้องได้รับการรักษาทันที เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยมีอาการชัก

       – สีชมพู  มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการตรวจภายใน 10 นาที เช่น  ชีพจรเต้นผิดปกติ  เจ็บหน้าอก

       – สีเหลือง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการตรวจภายใน 30 นาที เช่น มีไข้สูง 40 องศา สูญเสียการมองเห็นฉับพลัน

       – สีเขียว ผู้ป่วยเจ็บเล็กน้อย ต้องได้รับการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง คือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเล็กน้อย แต่ไม่มีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์

       – สีขาว  ผู้ป่วยนอกทั่วไป ควรได้รับการตรวจภายใน 2 ชั่วโมง

Author: น.ส.พรพิมล ทาวัน

ใส่ความเห็น