คำว่า Moods (ภาวะอารมณ์) ต่างจาก Emotions (อารมณ์) Emotions คือ ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ค่อนข้างชัด เช่น รัก ชอบ กลัว เกลียดตกใจ โกรธ ริษยา และสามารถหาสาเหตที่มาของอารมณ์แต่ละอย่างได้ Moods คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบชั่วคราวไม่ชัดเจน เกิดขึ้นได้รวดเร็วและหายไปรวดเร็วโดยไม่รู้สาเหตุที่มาที่แน่ชัด

ความรู้ทางจิตวิทยาทั่วไปมองว่าภาวะอารมณ์เกิดจากความคิดหรือความตึงเครียดเป็นปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือข้อมูลชุดหนึ่ง เช่น การได้รับความสำเร็จทำให้เรามีภาวะอารมณ์ที่ดี ความล้มเหลวทำให้เรามีภาวะอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าคำอธิบายนี้จะจริง แต่โรเบิร์ต เทย์เยอร์ เห็นว่านี่เป็นคำอธิบายเรื่องภาวะอารมณ์ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

เทย์เยอร์ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะอารมณ์มาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 – 1980 และเขาได้รับการยอมรับนับถือในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าคนหนึ่งในเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้เขามักจะเขียนแต่บทความทางวิชาการลูกศิษย์ได้ขอให้เขาเขียนเป็นหนังสือสำหรับคนอ่านทั่วไปเพื่อที่คนจะได้นำทฤษฎีแนวคิดของเขาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การศึกษาของเทย์เยอร์พบว่าเรื่องภาวะอารมณ์ของคนเราเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เราจะนอนหลับได้ดีเพียงพอหรือไม่ เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากน้อยเพียงไร จังหวะของวงจรชีวิตใน 24 ชั่วโมงของแต่ละวันเป็นอย่างไร เรากินอาหารอะไรมา เราได้เพิ่งออกกำลังกายมาหรือไม่

ใส่ความเห็น