ประวัติของ ฌอง เปียเจท์

เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและเป็นนักวิจัยและอาจารย์ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์เขาวิจัยศึกษาเรื่องโลกของธรรมชาติที่จะเบนเข็มมาสนใจเรื่องปรัชญาและความคิดจิตใจมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องความคิดของเด็ก แม่เขาจะไม่ได้เรียนมาทางด้านจิตวิทยาโดยตรง แต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รอบรู้หลายสาขา เขาได้กลายเป็นผู้บุกเบิกความรู้สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้คิด และทฤษฎีความรู้เชิงวิวัฒนาการของมนุษย์

“เด็กไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็กที่คิดได้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าพวกเขามีวิธีคิดที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่”

ความที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าสังเกตการณ์และจัดจำแนกประเภททีหลังทำให้เขาสนใจศึกษาเรื่องความคิดของเด็ก เขาได้ศึกษาแบบเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆในขณะที่ความรู้เรื่องจิตวิทยาในยุคนั้นยังเป็นเรื่องทฤษฎีทางปรัชญาว่าด้วยความรู้มากกว่า เมื่อเปียเจท์สนใจเรื่องความคิดของเด็ก จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูสอนเด็กและช่วยวิจัยเรื่องการทดสอบทางโรงเรียนของอัลเฟรด บิเนท์ เขาพยายามหาคำตอบจากการตั้งคำถามแบบติดดินว่า “ทำไมเด็กถึงพูดเก่งพูดกับใครทำไมพวกเขาชอบตั้งคำถามมากมาย?”

Author: นายวรากร ได้สีนวล

ใส่ความเห็น