10 คำทักทายอาเซียน


1.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

คำทักทาย : ซาลามัต ดาตัง(Salamat Datang)


Picture

2.ประเทศพม่า (Myanmar)คำทักทาย : มิงกาลาบา (Mingalar Par)


Picture3.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
คำทักทาย : กูมุสตา(Kumusta) 


Picture4.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

คำทักทาย : หนีห่าว(Ni Hao)


Picture


5.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

คำทักทาย : ซัวสเด(Shuo Sa Dai) 


Picture6.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
คำทักทาย : ซาลามัต ดาตัง(Salamat Datang)


Picture7.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 

คำทักทาย : ซาลามัต เซียง(Salamat Siang) 


Picture8.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

คำทักทาย : ซินจ่าว(Xin Chao) 


Picture

9.ประเทศลาว (Laos) 
คำทักทาย : สะบายดี(Sabaidee)


Picture


10.ประเทศไทย (Thailand) 

คำทักทาย : สวัสดี(Sawadee)

ที่มา

https://sara-asean.weebly.com/10-358836353607363335853607363436183629363436483595363736183609.html

เรื่องล่าสุด

Author: นายบัณฑิต สวยสม

ใส่ความเห็น