คะ ค่ะ ใช้อย่างไร

 “คะ”, “ค่ะ” ใช้ต่างกันอย่างไร

            ประโยคไหนควรจะใช้ “คะ” หรือ “ค่ะ” แต่ถ้าให้เขียน

            “คะ” 
ใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูง อาจเป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพ เช่น ไปไหนกันคะ ทางนี้ใช่ไหมคะ ทานได้ไหมคะ พี่คะมาทางนี้หน่อย เข้าใจไหมคะ ฯลฯ

“ค่ะ” (ออกเสียง ขะ) ใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ทางนี้ค่ะ ไม่ชอบค่ะ ขอทางหน่อยค่ะ เชิญค่ะ รับทราบค่ะ เห็นด้วยค่ะ

           

><

Author: นายบัณฑิต สวยสม

One thought on “คะ ค่ะ ใช้อย่างไร

ใส่ความเห็น