วันหยุดปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563

วันหยุดประจำปี 2563

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

          – วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

          – วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          – วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2563

          – วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

          – วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          – วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          – วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

          – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          – วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

          – วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

          – วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

          – วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

          – วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          – วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          – วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          – วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

          – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

          – วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

          – วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          – วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

          – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          – วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          – วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

วันหยุดยาวประจำปี 2563

หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

          – วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

          – วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

หยุดยาวเดือนเมษายน 2563

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

          – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

          – วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

          – วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน

          – วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

          – วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

          – วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          – วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          – วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2563

วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน

          – วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          – วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

          – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

          – วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชา หยุดติดกัน 4 วัน

          – วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          – วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          – วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          – วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2563

วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

          – วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

          – วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

          – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2563

วันพ่อแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

          – วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

          – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุด 4 วัน

          – วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
          – วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
          – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
          – อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

ที่มา: https://bit.ly/36AMhY3

Author: นายหัสนัยน์ สัมฤทธิ์

ใส่ความเห็น