โปรแกรม Unity

          Unity เป็นเกมเอนจิ้นสำหรับการสร้างเกมซึ่งในช่วงแรกๆ Unity จะรองรับพอร์ทเกมบน Windows, OS X และเว็บไซต์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการเพิ่มความสามารถของ Unity ให้รองรับพอร์ทบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เกือบทุกแพลตฟอร์ม

            Unity โดดเด่นกว่าเกมเอนจิ้นตัวอื่นๆเนื่องจาก ความง่ายในการใช้งานความสามารถในการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง คุณภาพของเกมที่ได้อยู่ในระดับสูงแล้วการใช้งานจะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่แบบฟรีเวลาเริ่มเล่นเกมจะมีสัญลักษณ์ Unity ขึ้นมาก่อนจะทำให้ทราบว่าเกมชนิดนี้ทำมาจาก Unity และเป็นโปรแกรมฟรี แต่ในบางเกมจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ของ Unity เนื่องจากได้เสียค่า License ของ Unity แล้วและ License ของ Unity เองก็ยังถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับเกมเอนจิ้นอื่นๆมีผู้ใช้งานมากที่สุดโดยเฉพาะเกมที่อยู่บน App Store และ Google Play เกือบครึ่งหนึ่งถูกสร้างด้วย Unity ทั้งนั้น

            Unity เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเกมโดยการสร้างเกมจะต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการใส่ความสามารถของตัวละครนั้นๆ โดยภาษาที่ใช้หลักๆจะมีอยู่ 2 ภาษานั่นก็คือ             ภาษา C# และ ภาษา Javascript

            Unity ใช้ในการสร้างสรรค์และออกแบบเกมได้ทั้ง 2D และ 3D โดยจะการสร้างเกมทุกครั้งจะต้องสร้างไฟล์เกมให้ถูกต้องด้วย

ความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ในการสร้างเกม 2D

1. ภาษาที่ใช้ในการเขียน Javascript และ C# เท่านั้น

2. ความรู้ทางด้าน Vector

3. การจัดวางภาพให้สมดุล

4. การคำนึงถึงความเป็นจริงของเกมนั้นๆ

5. การจัดมุมของกล้องให้สมดุล

6.  มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

ส่วนประกอบและคำศัพท์ที่สำคัญของ Unity

Asset = สิ่งต่างๆที่อยู่ในเกม

Script  = Code ที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถของตัวละครในเกม

Sprite = สิ่งที่จะใช้ในเกม

Game Object = ตัวละครในเกม

Scene = ฉากพื้นหลังของเกมนั้นๆ

Camera = กล้องหรือมุมมองของผู้เล่น

Prefabs = การสร้าง Game Object โดยให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่คล้ายกัน

Bulid & Run = การสร้าง project หรือเกมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เป็นไฟล์ที่พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเข้ามาใน Unity อีก

Asset Store =  ร้านค้าหรือที่สำหรับโหลดเกมที่สร้างเสร็จแล้วนำมาใช้งานต่อ

Component = ความสามารถของตัวละคร

Background = พื้นหลังสำหรับให้ Game Object ดำเนินอยู่

Inspector = รายละเอียดของ Game Object

Position = ตำแหน่ง

Rotation = การหมุนซึ่งใช้ใน 3D ในการทำ 2D ไม่จำเป็นต้องใช้

Collider = กล่องหรือขอบเขตของ Game Object

Rigidbody = รูปร่างรูปแบบการทำงานของ Game Object

Text = ข้อความที่ขี้นในเกม

Gavity = แรงโน้มถ่วงของเกม

Camera Preview = มุมมองของกล้องในขณะเล่นเกม

Tag = ประเภทของ Game Object 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/unitytanapol/

Author: นายณัฐวุฒิ แย้มเเสง

ใส่ความเห็น