แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด มีการปลูกพืชเมืองหนาวและจัดเป็นสวนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพพร้อมกับชื่นชมความงามของไม้ดอกนานาพรรณ ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

โครงการไม้เมืองหนาวที่แก่นมะกรูด เกิดขึ้นจากโครงการหลวงที่ตั้งใจจะสร้างอาชีพให้กับชาวเขาเพื่อที่จะไม่ต้องทำลายป่า และจัดทำสวนสวยงามเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่และได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวเขาโดยตรง โดยได้ประโยชน์ทั้งชาวเขาที่ได้ขายผลิตผลทางการเกษตรโดยไม่ต้องเดินทาง นักท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าได้ในราคาถูก

อยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข 333 จากอำเภอบ้านไรไปประมาณ 37 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี 61140 ตรวจสอบเส้นทาง : https://goo.gl/maps/RZK38AeFqrN5etcX8

_dsf2096%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3
http://wow.in.th/1pbM
ชะโงกทัวร์ออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=TbE14VMwvQ4
https://www.youtube.com/watch?v=AjozOb59cTQ

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น