วิธีป้องกันโรค Computer Vision Syndrome

วิธีป้องกัน หรือแก้ไขอาการ

  • หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ไปประมาณ 20 – 30 นาที ให้ละสายตาจากคอมพิวเตอร์ และมองออกไปไกลๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย และช่วยในกระพริบตามากขึ้น
  • ควรหยุดพักสายตาเป็นเวลา 2-4 นาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พักสายตา
  • กรณีตาแห้ง ใช้น้ำตาเทียมหยอดตา จะช่วยบรรเทาอาการปวดตาและแสบตาได้
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตาเทียม
  • ใส่แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ ช่วยลดแสงเข้าดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์
  • นั่งให้มีระยะห่างจากจอคอมพิวเตอร์กับดวงตา ประมาณ 40-50 ซม. และควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา
มอนิเตอร์
  • ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป
มอนิเตอร์
ควรหลีกเลี่ยง การนั่งอยู่กับหน้าจอที่มีแสงสว่างในห้องมืด

ที่มา แพทย์หญิงสุรักษ์ พัฒนกนก
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษโรคต้อหิน
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น