ปวดตา ตาแห้ง สัญญาณเกิดโรค CVS

Computer Vision Syndrome หรือ โรคซีวีเอส (CVS) คือ อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น จ้องจอคอมพิวเตอร์เกินสองถึงสามชั่วโมง ส่งผลให้มีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบางครั้งจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย

สาเหตุการเกิด Computer Vision Syndrome

  • การจ้องคอมพิวเตอร์หรือตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลานานๆ ประกอบกับอยู่ในห้องแอร์ การกระพริบตาน้อยลง ตาเริ่มแห้ง ก่อให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง รู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายในตา
  • แสงจ้าหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ตาเมื่อยล้า
  • ตำแหน่งการจัดวางจอคอมพิวเตอร์ โดยระยะห่างจากจอภาพที่เหมาะสม ควรจัดจอภาพให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบายๆ ไม่ต้องเพ่ง โดยเฉลี่ยระยะจากตาถึงจอภาพควรเป็น 0.45 ถึง 0.50 เมตร ตาอยู่สูงกว่าจอภาพโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แว่นสายตาที่มองทั้งระยะใกล้ และไกล จะต้องตั้งจอภาพให้ต่ำกว่าระดับตา เพื่อจะได้มองตรงกับเลนส์แว่นตาที่ใช้มองใกล้

อาการของ Computer Vision Syndrome

  • ตาเมื่อยล้า
  • ตาแห้ง  แสบตา
  • ตาสู้แสงไม่ได้
  • ตาพร่ามัว
  • ปวดศีรษะ

ที่มา แพทย์หญิงสุรักษ์ พัฒนกนก
จักษุแพทย์เชี่ยวชาญพิเศษโรคต้อหิน
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น