ดอกทองอุไร

ทองอุไร

ทองอุไร บางแห่งเรียก พวงอุไร สร้อยทอง หรือดอกละคร ชื่อสามัญคือ Gingerthomas, Yellow Bells, Yellow Elder และ Yellow Trumpet Bush มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tecoma stans สกุลเดียวกับพวงแสดต้น สมาชิกในวงศ์ Bignoniaceae มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาเขตร้อนถึงหมู่เกาะเวสต์อินดิส

ทองอุไรเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ อายุหลายปี สูง 2 – 5 เมตร บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่ม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกรูปแตรสีเหลืองสดใส โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกร่วงง่าย ออกดอกตลอดปี หากออกสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจะสวยมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร

Author: น.ส.ณิชกุล ว่องเกษกิจ

ใส่ความเห็น