รู้จักเทคโนโลยี “จดจำใบหน้า”

รู้จักเทคโนโลยี “จดจำใบหน้า”

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยทั่วไประบบรู้จำใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

1. การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก

2. การรู้จำใบหน้า (Face Recognition) คือกระบวนการที่ได้นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้นโปรแกรมจดจำใบหน้า คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่าตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และทำการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลที่มี เทคโนโลยีการรู้และจำใบหน้า นอกจากจะนำมาใช้ในด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลายกรณี เช่น ออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ

อีกทั้งยังสามารถที่จะนำมาใช้งานในด้านการวิเคราะห์การตลาดได้อีกหลายรูปแบบอาทิ

– พฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน

– จำนวนลูกค้าเข้าร้าน

– ระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่ในร้าน

– การใช้เวลาหน้าชั้นวางสินค้า และจับอารมณ์ของลูกค้าเมื่อเดินผ่านชั้นวางสินค้า

– การให้บริการของพนักงาน

เพื่อนำข้อมูล (Big Data) ที่วิเคราะห์ออกมาแล้ว มาออกแบบเป็น Loyalty Program เช่น จัดทำโปรโมชั่น นำเสนอให้กับทางลูกค้า และทำให้สามารถคาดการณ์การสต็อกสินค้าแต่ละประเภท แต่ละแบรนด์ได้ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น เพื่อทำให้การบริหารจัดการสินค้าภายในร้านมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ : http://cctv.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%EF%BF%BD%EF%BF%BD/176

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น