โปรแกรมที่ใช้สร้างเกม

โปรเเกรมที่ใช้สร้างเกม

โปรแกรม Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงาน Animation  หรือ Multimedia ซึ่งจากการพัฒนาในส่วนของการเขียนโปรแกรมในช่วงหลังๆ  ท าให้ Flash สามารถสร้างเกมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  

โปรแกรม RPG Maker เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเกมที่ง่ายที่สุด  เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้  การก าหนดค่าต่างๆ  การเขียนสคริปต์ถูกก าหนดมาให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม แค่มีความรู้ทางด้านการสร้างภาพกราฟิกและมีจินตนาการที่ดี  ก็สามารถสร้างเกมแนวนี้ได้แล้ว

โปรแกรม Action Game Maker เป็นโปรแกรมสร้างเกม 2  มิติ  และงาน 2D Animation  โปรแกรมนี้ได้ให้ความสามารถที่ครบถ้วนในตัวเอง  ที่ตอบสนองการท างานในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การเรียกใช้ภาพนิ่ง  น ามาแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว  และน าภาพเคลื่อนไหวนั้นมาพัฒนาเพื่อสร้างเกม  รวมทั้งการเขียนค าสั่งในตัวเกม  จึงท าให้  Action Game Maker เป็นโปรแกรมที่น่าจับตามอง

เทคโนโลยี 3G กับ “เกม”
เทคโนโลยี 3G คืออะไร          
 3G หรือ Third Generation  เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายยุคที่ 3 โดยอุปกรณ์การสื่อสารใน ยุค 3G  นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการน าเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น   PDA โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต

จุดเด่นของ 3G
1. สามารถรับ – ส่งข้อมูลแบบไร้สาย ผ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สายความเร็วสูง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในส่งของการรับส่งข้อมูลจากเดิมให้เร็วขึ้น
3. เน้นการติดต่ออย่างสมบูรณ์แบบ อย่างการ call conference, ประชุมทางไกล, การดาวน์โหลดภาพ เสียง clip Video เพลง ภาพยนตร์ หรือApplication ต่างๆ                    
4. การแสดงภาพแบบ 3D หรือการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆแบบ interactive สมจริงมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยี 3G กับ “เกม”เพราะด้วยความที่ 3G  สามารถมีความไวในการรับ-ส่งข้อมูลที่ฉับไว และไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศก็สามารถเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดคอนเทนต์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โทรศัพท์ในยุค3G ก็ยังสามารถให้บริการเกมผ่านโทรศัพท์ทั้งในแบบที่สามารถเล่นออนไลน์และมีการเล่นพร้อมกันได้ทีละหลาย ๆ คนและแบบที่download มาเล่นคนเดียวได้อีกด้วย

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

3 thoughts on “โปรแกรมที่ใช้สร้างเกม

ใส่ความเห็น