วิธีการสอนเเบบบทบาทสมมุติ (Role Playing)

วิธีการสอนเเบบบทบาทสมมุติ (Role Playing)

หมายถึง วิธีสอนที่ใช้บทบาทสมมุติขึ้นจากความเป็นจริงมาเป็นเครื่องมือในการสอนโดยที่ครูสร้างสถานการณ์สมมุติเเละบทบาทขึ้นมาให้นักเรียนได้เเสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น มีการนำการเเสดงออกทั้งทางด้านความรู้ความคิด เเละพฤติกรรมของผู้เเสดงมาใช้เป็นพื้นฐานในการให้ความรู้เเละสร้างความเข้าใจให้เเก่นักเรียนในเรื่องความรู้สึกเเละพฤติกรรม เเละปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ความมุ่งหมาย

1.เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกัน

2.เพื่อให้นักเรียนกล้าเเสดงออกซึ่งความรู้สึก

3.เพื่อฝึกการเเก้ปัญหา

ขั้นตอนในการสอน

1.เลือกปัญหาที่นักเรียนส่วนมากในชั้นเรียนพบบ่อยๆหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก จำยาก สับสน กล่าวตามสภาพจริงไม่ได้ หรือได้ก็ไม่เหมาะสม

2.กำหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ เท่าที่ลักษณะของบุคคลเอื้ออำนวยกับสภาพความเป็นจริง

ข้อดีเเละข้อจำกัด

ข้อดี

1.ส่งเสริมบทเรียนให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

2.ทำให้เข้าใจเรื่องราวรายละเอียดในเนื้อเรื่องได้ดี

3.ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม มีความรับผิดชอบร่วมกัน

ข้อจำกัด

การเเสดงบทบาทบางครั้งใช้เวลามาก ครูต้องมีภาระเพิ่มขึ้น บางครั้งต้องมีการฝึกซ้อม

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น