อาการของคนหมด Passion

อาการของคนหมด Passion

1. คิดอะไรใหม่ ๆ ไม่ออก เนื่องจากสมองไม่รู้สึกสบายผ่อนคลาย ไม่ได้รับความรู้สึกสนุก สมองรู้สึกถูกบีบบังคับ ไร้ทางออก มองเห็นอะไรก็เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ไม่เห็นโอกาส ไม่สามารถคิดอะไรใหม่ ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ได้

2. ทำงานแค่ให้เสร็จแต่ไม่สำเร็จ คนหมด Passion จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เพียงงานจบ ปราศจากความใส่ใจ ปราศจากความพยายามอีกระดับเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลิศ เป็นที่หนึ่ง และไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนหากมีคนอื่นทำเรื่องนั้นได้ดีกว่า

3. เครียด เหน็ดเหนื่อย หมดพลัง คนหมด Passion จะรู้สึกหมดสนุก เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำอยู่ ส่งผลทางร่างกายที่เกิดความรู้สึกไม่ผ่อนคลาย เครียด สร้างพลังและทัศนคติลบ รู้สึกว่างานที่รับผิดชอบอยู่นี้เยอะเกินไป ไม่สามารถรับมือกับงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ได้อีกแล้ว

แน่นอนการขาด Passion ส่งผลกระทบทั้งต่อเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และส่งผลไปถึงองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในฐานะผู้นำองค์กร

การศึกษาของ Deloitte พบว่า เกือบ 88% ของพนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนเป็นจำนวนมากขาด Passion นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า ในชีวิตจริงมีคนเพียง 12% เท่านั้นที่มีโอกาสได้ทำงานที่ตนเองมี Passion

ไม่ได้ทุกคนที่หา Passion เจอ บางคนโชคดีหาเจอตั้งแต่เด็ก บางคนทำงานจนใกล้เกษียณแล้วยังไม่รู้ว่า Passion ของตนเองคืออะไร คนที่ทำงานด้วย Passion จะทำงานอย่างเพลิดเพลิน รักและสนุกกับสิ่งที่ทำ มีพลังอันล้นเหลือ ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ยิ่งกว่านั้นยังได้เติบโต พัฒนาทักษะและความรู้ไปกับงานที่ทำอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณ : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645922

Author: นายชนกานต์ สมานมิตร

ใส่ความเห็น