การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ NSRU จากภายนอก

***วิดีโอประกอบด้านล่าง***

1.เข้าเว็บ NSRU http://www.nsru.ac.th/

2.เลื่อนลงไปข้างล่าง

3.คลิกที่ Online Database http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php

4.แนะนำเปิด New Tap ฐานข้อมูลออนไลน์ไว้ก่อน http://aritc.nsru.ac.th/online.php

5.คลิกที่ สืบฐานข้อมูลจากภายนอก http://noc.nsru.ac.th/vpn_service.php

6.เลื่อนลงมาข้างล่าง

7.คลิกที่ Downloadซอฟแวร์ http://noc.nsru.ac.th/filelibrary/sw/openvpn-vpnstudent-windows.exe

8.คลิกเปิดโปรแกรม

9.คลิก More info

10.คลิก Run anyway

11.คลิก Install

12.คลิก Next

13.คลิก I Agree

14.คลิก Next

15.คลิก Install

16.คลิก Next

17.คลิก Finish

18.คลิก Close

19.เปิด Program

20.คลิกที่ลูกศร

21.Double คลิกที่ Icon com ตามลูกศร

22.กรอก Username/Password Nsru

23.อนุญาตเข้าถึงจาก NSRU เป็นอันเสร็จ https://search.proquest.com/pqdtglobal/index

24.ค้นหาเรื่องที่ต้องการ

วิดีโอประกอบ : https://www.youtube.com/watch?v=Rt_JJfDv608

Author: นายฉัตริณ สาครินทร์

ใส่ความเห็น