Machineers

Machineers ได้รับรางวัล Best Student Game ปี 2012 ในงานเกมที่รัฐฟลอริดา ตั้งแต่ยังเป็นตัว demo (ขณะนั้นทีมผู้สร้างเป็นนักศึกษา) พอปล่อยเกมจริงในปีต่อมาก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขา Games for a Purpose (เกมเพื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรม) ที่ปารีสอีกด้วย โดยตัวเกมเราจะต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหุ่นยนต์ที่ใช้ชีวิตประจำวันด้วยการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ต้องขับรถแต่รถเสีย เป็นต้น เป็นเกมที่เน้นการใช้การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ

อายุ : 8-14 ปี

ระบบ : PC, MAC

ลิงก์ : เว็บไซต์

ตัวอย่างเกม

ที่มา : https://school.dek-d.com/blog/kidcoding/game/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-7-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B/

Author: นายอัฐพล คำสิทธิ์

ใส่ความเห็น