Lightbot

Lightbot เป็นเกมสั่งให้หุ่นยนต์เดินตามสัญลักษณ์แบบง่าย ๆ โดยแต่ละด่านทางเดินก็จะซับซ้อนมากขึ้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการคิดและวางแผน เพื่อที่จะเปลี่ยนพื้นที่สีฟ้าให้เป็นสีเหลืองให้ได้

อายุ : 4-8 (Lightbot Jr.) 9+ (Lightbot)

ระบบ : เว็บ, iOS, Android

ลิงก์ : เว็บไซต์ ios Android

วิธีการเล่น

ที่มา : https://school.dek-d.com/blog/kidcoding/game/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-7-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B/

Author: นายอัฐพล คำสิทธิ์

ใส่ความเห็น