กระดาษทิชชู กระดาษชำระ ทำมาจากอะไร?

กระดาษทิชชู กระดาษชำระ ทำมาจากอะไร?
         วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในการผลิตกระดาษทิชชู หรือกระดาษชำระ ได้แก่เยื่อกระดาษ ซึ่งได้แก่เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ได้แก่เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเยื่อจากต้นไม้เยื่อเวียนใหม่ ได้แก่เยื่อกระดาษซึ่งผลิตจากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีในการจัดแยกเยื่อกระดาษจากสิ่งปฏิกูล และหมึกพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟอกสีเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษสีขาว สำหรับเป็นวัตถุดิบการผลิตต่อไปโดย          เยื่อกระดาษที่นำมาใช้ผลิตกระดาษทิชชู กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ได้แก่ส่วนผสมของเซลลูโลสแวดดิ้ง โดยแหล่งนำเข้าเยื่อกระดาษเซลูโลสแวดดิ้งสำคัญของไทย คือ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี กระดาษชำระจะสามารถผลิตได้จากทั้งเยื่อกระดาษบริสุทธิ์และเยื่อเวียนใหม่ 

รู้แบบนี้แล้วเราควรใช้กระดาษทิชชู กระดาษชำระ เท่าที่จำเป็นกันนะคะ เพื่อจะได้ช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ 

ที่มา : https://www.xn--12csa2bp4ezb2ctw1d4k.net/article/1/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B9-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

Author: นายนวินทร์ แสนงาม

ใส่ความเห็น