Neptune
ดาวเนปจูน
 
 • คาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ ( (Ice Giant Planet) ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 8 มีระยะทางประมาณ 4.5 พันล้านกิโลเมตร เท่ากับไกลจาก ดวงอาทิตย์ราว 30 เท่า เมื่อเทียบกับระยะของโลก (Earth) จากดวงอาทิตย์หรือต้องใช้เวลาเกือบ 165 ปี ในการโคจรหนึ่งรอบของดวงอาทิตย์ ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่อาศัยการคาด การณ์คณิตศาสตร์มากกว่าการสังเกตการณ์ท้องฟ้า เพราะมีระยะทางที่ไกลและมืดมาก • มีความเดือดเป็นความดัน บนพื้นผิวดาวเนปจูนมีความหนาวเย็นจัด ชั้นบรรยากาศเป็นลมพายุพัดเมฆ มีความเร็วได้มากกว่า 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นความของ พายุที่สูงสุดในระบบสุริยะ (Solar System) สำหรับสีฟ้าของดาวเนปจูนเกิดจากชั้นก๊าซมีเทนเหนือเมฆ มีเทนดูดซับแสงสีแดง ดังนั้นเราจึงเห็นเฉพาะสีฟ้า นักวิทยาศาสตร์คิดว่าบนดาวเนปจูนอาจมี มหาสมุทรน้ำร้อนสุดๆอยู่ใต้เมฆเย็นของดาวเนปจูน และน้ำไม่ได้เดือดจากความร้อนแต่เดือดเพราะความดันอย่างเหลือเชื่อ ความกดดันนั้นทำให้ยานอวกาศหรือมนุษย์ ไม่สามารถเข้าใกล้ได้    • ดาวพลูโตโคจรตัดผ่าน ดาวเนปจูนเป็นหนึ่งในสองยักษ์น้ำแข็งของระบบสุริยะชั้นนอก (อีกดวงหนึ่งคือยูเรนัส) มวลของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) ประกอบด้วย ของเหลวที่มีความ ร้อนสูง ได้แก่น้ำ มีเทน และแอมโมเนียอยู่ภายใน ศูนย์กลางมีแกนหินขนาดเล็กใกล้แกนกลางร้อนได้ถึงเกือบ 5,000 องศาเซลเซียส เนื่องจากระยะทางไกลจากโลกจึงไม่ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลย ที่น่าสนใจคือ วงโคจรของดาวแคระน้ำแข็งพลูโต (Pluto) จะเข้ามาอยู่ในวงโคจรของดาวเนปจูน เป็นเวลา 20 ปี จากทุก 248 ปี แต่ดาวพลูโตไม่มีวันพังพินาศชนปะทะกับ ดาวเนปจูนแม้ว่าบางครั้งที่ตัดผ่านวงโคจรของดาวเนปจูน เพราะการโคจรที่มีรอบไม่ตรงกันคือ ดาวเนปจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 3 รอบ แต่ดาวพลูโตจะโคจรเพียง 2 รอบ • วงแหวนสกปรก ดาวเนปจูนมีวงแหวน 6 ชั้น ข้อสังเกตของยานวอยเอเจอร์ 2 ยืนยันว่าวงแหวนที่ผิดปกติเหล่านี้ไม่เหมือนกัน แต่มี 4 วงมีส่วนหนาด้วยฝุ่นสกปรก (Clumps of Dust) เรียกว่า  Arcs เป็นวงแหวนอายุน้อยพึ่งเกิดการสะสมจากฝุ่นอวกาศ และดาวเนปจูนมีดวงจันทร์ 13 ดวง หนึ่งในนั้นคือดวงจันทร์ไทรทัน (Triton Moon) เป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของ ดาวเนปจูน  • ปริศนาดวงจันทร์ไทรทัน วงโคจรของดวงจันทร์ไททันหมุนรอบดาวเนปจูนมีทิศทางไปในทางตรงกันข้าม เมื่อเทียบกับดวงจันทร์อื่นๆ จึงเชื่อว่าดวงจันทร์ไทรทัน ถูกดึงดูดเข้ามาในอดีตอันไกลโพ้น เพราะดวงจันทร์ไทรทัน มีก๊าซไนโตรเจนและอุณหภูมิที่หนาวจัดมากกว่าดาวพูลโต โดยอุณหภูมิที่ประมาณ -235 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามพบว่าบนดวงจันทร์ไทรทัน มีน้ำพุร้อนพุ่งสูงกว่า 8 กิโลเมตร บรรยากาศบางมีการเติบโตที่อุ่นขึ้นแม้ว่าในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบสาเหตุก็ตาม

ที่มา : http://www.sunflowercosmos.org/A00-10-solar_system_neptune.html

ใส่ความเห็น