70 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน

ประเทศจีน หรือชื่อเต็มคือ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เพิ่งจะจัดงานฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งไปเมื่อวานนี้ (1 ต.ค. 62) ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา จีนเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งประชากรและ GDP ที่ขยายตัวอย่างมาก กองทัพที่ปัจจุบันถือเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่หลายร้อยล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ต.ค. 1949 โดยผู้นำสูงสุดของจีนในยุคเริ่มแรกคือ เหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) เหมาดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุด (paramount leader) ของจีนตั้งแต่ 1 ต.ค. 1949 ถึง 9 ก.ย. 1976 รวมเวลาทั้งสิ้นกว่า 26 ปี สำหรับปัจจุบัน ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนคือ นายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนด้วยมาตั้งแต่ปี 2013

ทางด้านประชากรศาสตร์ ในขณะที่เริ่มตั้งสาธารณรัฐ มีการประเมินกันว่าขณะนั้นจีนมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 552 ล้านคน ตลอด 70 ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรในจีนขยายตัวอย่างมาก จนปัจจุบันจีนยังครองแชมป์ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอยู่ ที่กว่า 1.4 พันล้านคน หรือนั่นเท่ากับประชากรที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1 พันล้านคนในช่วงเวลาเพียง 70 ปี

ในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจจีนขยายตัวขึ้นกว่า 450 เท่าในช่วงเวลา 70 ปี โดยในปี 1949 มีการประเมินว่า GDP ของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งประเทศมีมูลค่าเพียง 30,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปัจจุบันจีนถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (เป็นรองเพียงสหรัฐฯ) โดยล่าสุด GDP ของจีนอยู่ที่กว่า 13.6 ล้านล้านดอลลาร์ (เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ปัจจุบัน GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์)

เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมากของจีน ยังช่วยให้ชาวจีนจำนวนมากหลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วย มีการประเมินว่านับตั้งแต่ปี 1981 เป็นต้นมา คนจีนกว่า 850 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว โดยสัดส่วนคนจนลดลงจากกว่า 88% ในปี 1981 เหลือเพียงไม่ถึง 1% ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลตัวเลขความยากจนของจีนที่เก็บข้อมูลย้อนกลับไปไกลถึงปี 1949

สุดท้าย ในด้านของกำลังทหาร จีนเปลี่ยนจากกองกำลังชาวนา มาเป็นกองทัพสมัยใหม่ที่มีแสนยานุภาพเป็นอันดับ 3 ของโลก (เป็นรองเพียงสหรัฐฯ และรัสเซีย) ในเวลา 70 ปี โดยในยุคเริ่มต้นของสาธารณรัฐ ความเข้มแข็งด้านการทหารของจีนมาจากกองกำลังชาวนากว่า 4.9 ล้านคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันกองทัพจีนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ทำให้สามารถลดทหารประจำการลงเหลือ 2 ล้านคน กองกำลังสำรองอีกประมาณ 5 แสนคน, รถถัง เครื่องบิน และเรือรบรวมกันหลายหมื่นลำ อีกทั้งยังเป็นเพียง 1 ใน 9 ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่มีอาวุธนิวเคลียร์ โดยล่าสุดมีการประเมินกันว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 290 หัว

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น