สี จิ้นผิง ขึ้นแท่นผู้นำทรงอิทธิพลสูงสุดของจีน

นายสี จิ้นผิง ขณะร่วมออกเสียงในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บรรจุ “ความคิดของสี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมแบบจีนสำหรับยุคใหม่” ลงเป็นหลักการสำคัญในธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรค ซึ่งการกระทำเช่นนี้เท่ากับรับรองว่านายสีได้ขึ้นครองอำนาจเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน เทียบเท่ากับประธานเหมา

การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ ปิดฉากลงในวันนี้ (24 ต.ค.) โดยที่ประชุมลงมติยกย่องแนวความคิดทางการเมืองของนายสี โดยใช้ถ้อยคำในระดับเทียบเท่ากับแนวความคิดของประธานเหมา เจ๋อตง ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงว่าประธานาธิบดีสีได้รับการเลื่อนฐานะ ทั้งสามารถกระชับการกุมอำนาจเข้ามาไว้ในมือได้อย่างเด็ดขาดแล้ว

การยกย่องนายสีในครั้งนี้เป็นสัญญาณว่า การท้าทายอำนาจของเขาในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากผู้ที่โจมตีเขาจะถูกมองว่าโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปด้วย

การที่แนวคิดทางการเมืองของผู้นำจีนได้รับการบรรจุลงในธรรมนูญของพรรค โดยออกชื่อผู้เป็นเจ้าของแนวคิดด้วยนั้น แทบไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน เว้นแต่ “ความคิดของประธานเหมา” และ “ทฤษฎี” ของนายเติ้ง เสี่ยวผิง เท่านั้น โดยทฤษฎีทางการเมืองของนายเติ้งได้รับการบรรจุในธรรมนูญของพรรคหลังจากเขาถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว และจัดว่าเป็นแนวทางระดับรอง เมื่อเทียบกับ “ความคิด” ที่ได้รับการยกย่องของผู้นำสูงสุด

ในบรรดาประธานาธิบดีจีนที่ครองตำแหน่งมาก่อนหน้านายสี ซึ่งรวมถึงนายหู จิ่นเทา และนายเจียง เจ๋อหมิน นั้น ต่างก็ได้รับการบรรจุแนวคิดทางการเมืองของตนลงในธรรมนูญของพรรคเช่นกัน แต่ไม่มีการออกชื่อยกย่องเช่นนายสี โดยนายเจียงบรรจุแนวคิด “สามตัวแทน” ซึ่งเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชน และนายหูบรรจุแนวคิด “การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์”

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น