ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)

จีน

ที่ตั้ง

อยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม
ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดกับทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

พื้นที่

9.6 ล้านตารางกิโลเมตร (ประมาณ 19 เท่าของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงปักกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง”)

ประชากร

1.390 พันล้านคน (ปี 2560)

ภาษาราชการ

จีนกลาง

ศาสนา

ลัทธิเต๋า พุทธ คริสต์ และอิสลาม

ประมุข

ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิง
เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายหลี่ เค่อเฉียง
เข้ารับตำแหน่ง เมื่อเดือนมีนาคม 2556

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายหวัง อี้
เข้ารับตำแหน่ง เมื่อเดือนมีนาคม 2556

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยมแบบจีน

เขตการปกครอง

การปกครองส่วนกลาง แบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวัน)
5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต)
4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า) (ตุลาคม 2561)

วันชาติ

วันที่ 1 ตุลาคม (สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ จีนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองเหนือพรรคก๊กหมินตั๋ง)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2518

หน่วยเงินตรา

“เหรินหมินปี้” โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน” (1 หยวน / 5.09 บาท ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

9,019 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 6.9 (ปี 2561)

สินค้านำเข้าสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า แร่เชื้อเพลิง น้ำมันดิบ เม็ดพลาสติก

สินค้าส่งออกสำคัญ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางการแพทย์ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น