สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2245 7043-4 มีสถานกงสุลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา 

ที่อยู่: 57 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ชั่วโมง: เปิด ⋅ ปิด 16:00 โทรศัพท์: 02 245 0088

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น