พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม

ไม่ไกลกันนี้ ถัดไปทางตอนเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวปักกิ่งจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง ซึ่งหมายถึงพระราชวังเดิม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง แปลว่า พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY เพราะถือกันว่าจักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์  พระราชวังจึงเป็นสิ่งต้องห้าม ที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และสืบทอดยาวนานตั้งแต่ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร มีอาคารจำนวน 800 หลัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง พานักท่องเที่ยวปักกิ่ง ชื่นชมความงามของ ตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มาเที่ยวปักกิ่งแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมความอลังการของพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวปักกิ่งที่เข้ามาเยี่ยมชมพระราชวัง เพื่อที่จะอนุรักษ์และคงสภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

Author: นายนพดล กล่ำภู่

ใส่ความเห็น