ประวัติเจากั๋วจิ้ว (เช่า ก๊ก กู๊)

มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีธาตุประจำตัวคือธาตุดินองค์เจากั๋วจิ้ว คือ1องค์ชาย2พระองค์ซึ่งมีน้องสาวเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงค์ซ่งมีสัญลักษณ์ประจำกายเป็นกรับซึงองค์เจากั๋วจิ้วใช้ตีเป็นจังหวะที่สร้างความผ่อนคลายในการนั่งสมาธิและใช้ในการเดินทางข้ามจักรวาล องค์เจากั๋วจิ้วมีพาหนะเป็นพี่เยา ซึ่งเป็นสตว์ที่ช่วยทำให้ท่านล่วงรู้เกี่ยวกับเต๋าและการอยู่ยงคงกระพันองค์เจากั๋วจิ้วเข้ามาในบ้านเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านโดยที่คุณไม่รู้ตัว และยังคอยช่วยเหลือผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านการศึกษาอีกด้วย

เช่า ก๊ก กู๊

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น