หลันไช่เหอ (น่า ไช่ ฮั่ว)

มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีธาตุประจำตัวคือธาตุโลหะ องค์หลันไช่เหอคือ1ในองค์8เซียนที่มีอายุที่น้อยที่สุด มีสัญลักษณ์ประจำกายเป็นแส้ปัดแมลงและพืชพรรณและกิ่งไม้จากต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งยาอายุวัฒนะเช่นดอกเบญจมาศ ดอกท้อ กิ่งสน และไผ่ องค์หลันไช่เหอนั่งอยู่บนหลังช้างซึงเป็นสัญญาลักษณ์แห่งสติปัญญา ความเฉียวฉลาด ความแข็งแกร่ง และความรอบคอบและยังเป็นเพื่อนกับนกกระเรียนด้วย การอันเชิญองค์หลันไช่เหอเข้ามาในบ้านจะนำความสุขสำราญเข้ามาให้และดึงดูดคนดีๆ มาสุ่ชีวิตคุณ

(น่า ไช่ ฮั่ว)

ใส่ความเห็น