ประวัติหันเสียงจื่อ (ฮั่น เชียน จื้อ)

มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีธาตุประจำตัวคือธาตุไม้องค์หันเสียงจื่อเป็นผู้หยั่งรู้ความรับสวรรค์และเป็นปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานธาตุทั้ง5 เงื่อนพิเศษที่ปรากฏบนเสื้อคลุมขององค์หันเสียงจื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของท่านที่สามารถนำพลังหยินและหยางมาเป็นองค์รวมแห่งพลังต้นกำเนิด ภาพขององค์หันเสียงจื่อมักถูกวาดพร้อมกับมีช่อดอกไม้และถือขลุ่ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่องค์หันเสียงจื่อใช้ขับขานเสียงบรรเลงแห่งการบำบัดทั้ง6 มักอยู่ในอิริยาบถนั่งบนหลังโคซึ่งเป็นสัตว์ในตำนาน

ฮั่น เชียน จื้อ

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น