ตชด.คือใคร

ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็น ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด.ในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ ในปัจจุบัน ตชด. มีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้า

 • ประจำการ             พ.ศ. 2494
 • ประเทศ  ไทย
 • รูปแบบ    กำลังกึ่งทหาร
 • บทบาท   รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
 • ต่อต้านการก่อความไม่สงบภายในประเทศ
 • ขึ้นกับ      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองบัญชาการ       1279 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • คำขวัญ  เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ
 • เพลงหน่วย             มาร์ชตำรวจตระเวนชายแดน
 • ปฏิบัติการ
 • สำคัญ    การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
 • เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
 • สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
 • ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 • กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น