รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุ ถล่มป้อมชรบเสียชีวิต 15 ราย

 • ผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • 1.นายนรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ (อรบ.) อายุ 50 ปี
 • 2.นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร สมาชิก อบต.(ชรบ.)
 • 3.นายมะรอซี มะแซ ผช.ผญบ.
 • 4.สายัน ปานทอง อายุ 60 ปี
 • 5.นายอาหาหมัด รัตนตัญญู อายุ 52 ปี

ผู้เสียชีวิต

 • 1.นายเนตร จอมทอง ( ผช.ผญบ. )
 • 2.นายบรรจบ ทองกลิ่น (ชรบ.)
 • 3.นายธวัชชัย สุพงษ์
 • 4.นาย พูลสวัส พูลเเก้ว เเพทย์ประจำตำบล ชรบ.
 • 5.นายฉลอง ทองงาม อดีตกำนัน (อรบ.)
 • 6.นายสุนทร ยอดแก้ว อดีต ผช.กำนัน (ชรบ.)
 • 7.นาง รัชนก ยอดแก้ว (อรบ.)
 • 8.นายวิรัตน์ เพ็ชรปล่อง ผช.กำนัน คนปัจจุบัน
 • 9.นางสาว นัยนา โพธิ์เตียเที่ยม (ชรบ.)
 • 10.นายซัมซามี สามะ
 • 11.ร.ต.อ.พยุง คินขุนทด (ตร.สภ.ลำใหม่)
 • 12. ชื่อเล่น อ๊อด (ผช.ผญบ.ป่าไร่)
 • 13.ชื่อเล่น อ๊ะ ( ผู้หญิง ) รอตรวจสอบชื่อจริง
 • 14.ชื่อเล่น ยัน (ผู้ชาย) รอตรวจสอบชื่อจริง
 • 15.มากับ ร.ต.อ.พยุงฯ ไม่ทราบชื่อ (ผู้หญิง )

ผู้เขียนของแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น