อุดร : ทิศเหนือ

อีสาน : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

บูรพา : ทิศตะวันออก

อาคเนย์ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทักษิณ : ทิศใต้

หรดี : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ประจิม : ทิศตะวันตก.

ใส่ความเห็น