การเดินทางไกลและให้เข็มทิศ

การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญจากที่ตั้งหรือโรงเรียนไปยังจุดที่กำหนด โดยมีระยะทางที่กำหนดให้ การเดินทางไกลอาจจะเป็นการเดินทางด้วยเท้า จักรยานหรือเรือพายก็ได้ การเดินทางจะเดินทางคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้

การใช้แผนที่เข็มทิศหมายถึง    วิธีการใช้แผนที่และเข็มทิศในการระบุเป้าหมายและเดินไปตามตำแหน่งที่กำหนด

ภาพตัวอย่างการเดินทางไกลและการใช้แผนที่เข็มทิศที่กำหนดภายในโรงเรียน

แผนที่ ให้ทดลองเดินทางไกล
จุดสิ้นสุดการฝึกเดินทางไกล
นน กำลังออกจากจุดเริ่มต้น
ลส กำลังใช้เข็มทิศหาเป้าหมาย
ลส นน กำลังเดินไปตามเป้าหมายที่หาได้เพื่อไปยัง จุดสิ้นสุดการฝึกเดินทางไกล

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น