ชั้นยศของสมาชิก กองเสือป่า

ชั้นยศของสมาชิก กองเสือป่า

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เแบบสนามสำหรับนายพลเสือป่า ในพระอิริยาบถทอดพระเนตรการซ้อมรบเสือป่า ประดิษฐาน ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กองเสือป่ามีการจัดชั้นยศของสมาชิกคล้ายกับยศทหารเพื่อประโยชน์ในการจัดสายการบังคับบัญชา แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ดังนี้

 • ชั้นสัญญาบัตร
 • นายกองใหญ่
 • นายกองเอก
 • นายกองโท
 • นายกองตรี
 • นายหมู่ใหญ่
 • ชั้นประทวน
 • นายหมู่เอก
 • นายหมู่โท
 • นายหมู่ตรี
 • พลเสือป่า

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

One thought on “ชั้นยศของสมาชิก กองเสือป่า

ใส่ความเห็น