วิชาชาวค่าย สูทกรรม

สูทกรรม คือ วิชาที่ว่าการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นอีกวิชาหนึ่งทีนักเรียนจะต้องเรียน ในการเรียนรู้สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรม หรือเวลาการออกค่ายแต่ละแห่ง จึงมีการบูรณาการให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ ทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น

การประกอบอาหาร

               การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม เป็นการปรุงอาหารแบบชาวป่าซึ่งเราไม่สามารถนำเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวไปได้ครบทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเข้าช่วย เช่น เตาหลุม เตาสามเสา เตารางถ่าย เตาไฟถาวร ใช้มะพร้าวอ่อนแทนหม้อข้าว ใช้อะลูมิเนียมฟอยล์แทนกระทะ ใช้ดินพอกแทนการต้ม การปิ้ง การทอด เป็นต้น ซึ่งลูกเสือควรศึกษาให้มีความรู้และปฏิบัติได้ ถึงแม้ในการอยู่ค่ายพักแรมจะไม่ได้ประกอบอาหารแบบชาวป่า แต่การฝึกให้เกิดประสบการณ์ดังกล่าว เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งให้เกิดความสนุกสนาน

นน จะรับประทานอาหารที่ช่วยกันทำ
อาหารที่ ลส นน ทำ
นน ช่วยกันก่อไฟ
ลส เตรียมทำอาหาร
ลส กำลังเตรียมวัดถุดิบ
ลส กำลังเตรียมวัดถุดิบ

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น