ความถี่วิทยุสมัคเล่นภาคเหนือ


จ.เชียงใหม่ HS5AC (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่)
145.6750 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ HS5AC
145.7125 รีฟีเตอร์ อ.ฝาง
145.1250 สมาคมฯ จ.เชียงใหม่
144.9000 รักกันไว้เถอะ
144.1500 นักวิทยุฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ
144.7500 ชมรมฯ ม.แม่โจ้
144.8750 กลุ่ม 65 เพื่อนตะวันเหนือ
145.150 เชียงใหม่สายใต้(สันป่าตอง-จอมทอง)
144.600/CH43 ชมรมดอกงิ้วงามเชียงใหม่
144.150 กลุ่มคนเฒ่าพันปี
144.250 ช่อง10
144.675 commonrail chaingmai
144.6250 วีอาร์กู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่
145.350 และ 144.9125 ChiangMai Contest Club ชมรมกีฬาวิทยุสมัครเ่ล่นจังหวัดเชียงใหม่
144.375 กลุ่มแฮมอินทนนท์ จอมทอง
144.325 MHz กลุ่มแฮมนครพิงค์เชียงใหม่
.
จ.เชียงราย HS5AR (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย)
145.6625 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR
144.400 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเชียงรายสัมพันธ์
144.600 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มอิสระสัมพันธ์
144.700 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มรักษ์เชียงราย
144.950 นักวิทยุสมัครเล่นอ.แม่สรวย (ถนนสาย เชียงใหม่-เชียงราย)
144.975 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มล้านนา(อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน)
144.875 ชมรมวิทยุสมัครเล่นราชภัฎเชียงราย
144.250 ชมรมวิทยุสมัครเล่นแม่ฟ้าหลวง
.
จ.ลำปาง HS5AM (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง)
145.650 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง HS5AM
144.7000 ชมรมฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ อ.แม่เมาะ
144.6250 ชมรมฯ ถ่านหินลำปาง
.
จ.พะเยา HS5AY (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา)
145.7000 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา HS5AY
144.5000 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอเชียงคำ
145.7000 สมาคมฯ จ.พะเยา
144.9875 ชมรมวิทยุสมัครเล่นดาวใต้
.
จ.เพชรบูรณ์ HS6AB (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์)
145.6500 DUP-600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB
144.4000 กลุ่มหนองไผ่สัมพันธ์ อ.หนองไผ่
145.3000 กลุ่มป่าสักรวมใจ อ.หนองไผ่
144.5750 กลุ่มวีอาร์ นครบาลเพชรบูรณ์
144.6250 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นผาเมืองเพชรบูรณ์
144.9500 กลุ่มแฮมหล่มสักรวมใจ
146.0000 กลุ่มคนชายแดน อ.เขาค้อ
.
จ.แพร่ HS5AP (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่)
145.6875 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ HS5AP
145.5000 ชมรมฯ โกศัยนคร
144.0750 MHz กลุ่ม ตะวันรอน จ.แพร่ จาก HS3NMY
145.250 MHz กลุ่มดอกมะนอยบาน (จ.แพร่)
.
จ.น่าน HS5AN
145.6375 MHz dup-600 รีพีทเตอร์จังหวัดน่าน
.
จ.อุตรดิตถ์ HS5AU (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์)
145.6625 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์ HS5AU
144.8500 MHz สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้
144.6625 MHz ชมรมฯ VR.ท่าเหนืออุตรดิตถ์
.
จ.ลำพูน HS5AL (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน)
145.6250 MHz , 144.575 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL
145.2750 MHz ชมรมสื่อสัมพันธ์ 52 ลำพูน – เชียงใหม่
144.400 MHz ชมรมวีอาร์หริภุญชัยล้านนา
145.375 MHz กลุ่มวังค้างคาวลำพูน
.
จ.นครสวรรค์ HS6AN (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์)
145.625 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์ HS6AN
145.325 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์
.
จ.กำแพงเพชร HS6AK (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกำแพงเพชร)
145.6375 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกำแพงเพชร HS6AK
.
จ.อุทัยธานี
144.800
.
จังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี)
145.7000 MHz – 600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS
144.800 MHz กลุ่มฅนเมืองเหนือ
.
จังหวัดสุโขทัย HS6AS
145.675 DUP -600 KHz รีพีทเตอร์จังหวัดสุโขทัย

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น