พระบรมราโชวาทในหลวงรัชการที่๙ (HS1A)

เทคโนโลยี นั้น โดยหลักการ คือ การทำให้สิ่ง ที่มีอยู่ให้เกิด เป็นสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์ จึงควรจะ สร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และมีความสูญเปล่าหรือความ เสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ในหลวงรัชการที่๙ (HS1A)

Author: นายหฤษฏ์ อาสุระ

ใส่ความเห็น