10 สิ่งที่อยากให้คุณรู้เกี่ยวกับ True Digital Park และงาน T.O.P 2019–Togetherness of Possibilities

1. ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเปิด ทรู ดิจิทัล พาร์ค

วันพุธที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเปิด ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities รวมถึง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มาร่วมงาน โดยมี 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น และ นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้การต้อนรับ

2. ศูนย์กลางดิจิทัลใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรู ดิจิทัล พาร์ค คือ ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับคนยุคดิจิทัล ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101 ติดรถไฟฟ้า
ปุณณวิถี มีขนาดพื้นที่ 43 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ไลฟ์สไตล์ และที่พักอาศัยที่พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด “Togetherness of Possibilities”

3. เติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ผสมผสานพื้นที่ทำงาน และพักผ่อนครบครัน

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งและเชื่อมต่อถึงกันแบบอิสระและมีระบบนิเวศครบวงจร ภายใต้แนวคิด Open Innovation ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เกิดชุมชนเพื่อผู้ประกอบการ เป็นแหล่งหลอมรวมองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ทำให้ผู้พักอาศัยได้เติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทุกด้านที่ผสมผสานพื้นที่สำหรับการทำงานและพักผ่อนครบครันในที่เดียว สะดวกสบายด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งโครงการ

4. พื้นที่ใช้สอยกว่า 11,000 ตารางเมตร และร้านค้ากว่า 200 ร้าน

พื้นที่ 3 ส่วนหลัก ของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ประกอบไปด้วย 1.พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล (Campus Area) 77,000 ตารางเมตร มีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เหล่าสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมทั้งศูนย์ R&D ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต 2.พื้นที่ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Area) 30,000 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อ “101 True Digital Park” ประกอบไปด้วยร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน โดยได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าที่ตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตประจำวัน และ 3.โซนที่พักอาศัย (Residential Area) ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม High-rise 3 อาคาร

5. มุ่งสร้าง Startup Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานกรรมการ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ว่า “กลุ่มทรูในฐานะเอกชนไทย มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาค กลุ่มทรูจึงพัฒนา “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งเน้นการสร้าง Startup Ecosystem ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อ ถ่ายเท และหลอมรวม องค์ความรู้เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่จะสามารถขยายและต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ”

6. Togetherness Of Possibilities – ที่เดียวทุกความเป็นไปได้

นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้อธิบายถึง ทรู ดิจิทัล พาร์คว่า “ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพของสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยี ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “Togetherness Of Possibilities – ที่เดียวทุกความเป็นไปได้” ท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมด้วยการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในทุกมิติ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับธุรกิจดิจิทัล การส่งเสริมจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะต่อยอดโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาเทคโนโลยี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities โอกาสสำคัญที่จะได้พบกับกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำและวงการสตาร์ทอัพจากทั้งในและต่างประเทศ”

7. การรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

ภายในงานมีแขกรับเชิญบนเวที รวมถึงสตาร์ทอัพ ที่มาออกบูธ แนะนำผลิตภัณฑ์ และแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างเครือข่ายการทำงานกันอย่างหนาแน่น เช่น ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คุณปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้อํานวยการศูนย์วิสาหกิจเบื้องต้นประเทศไทยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), Mr. James Tan Deputy Chairman of Action Community for Entrepreneurship (ACE Singapore), Ms. Phi Van Nguyen Chairman of Saigon Innovation Hub, Mr.S.Ryan Meyer, Managing Director APAC, General Assembly, Mr. Nicholas Nash, Co-Founder & Managing Partner of Asia Partners และ Mr. Khailee Ng, Managing Partner of 500 Startups ตลอดจนสตาร์ทอัพชื่อดังอย่าง Ookbee และ Camera360 นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อร่วมกันผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย

8. บริการครอบคลุมให้กับธุรกิจทุกระดับอย่างครบวงจร

ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีบริการครอบคลุมให้กับธุรกิจทุกระดับ ได้แก่ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จากทั่วโลก (Global Tech Giants) ที่ต้องการตั้งสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านต่างๆ เช่น IoT และ Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning, e-Commerce, Creative Content และ Gaming รวมทั้งธุรกิจเทคในด้านการเงิน (FinTech), การศึกษา (EduTech), การท่องเที่ยว (TravelTech), การเกษตร (AgriTech) และการสาธารณสุข (HealthTech) เป็นต้น โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Incubators and Accelerators) ที่มีกิจกรรมและเวิร์คช้อปต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์รอบด้านในการทำธุรกิจ และสร้างเครือข่ายชุมชน
สตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคแหล่งรวมนักลงทุนจากทั่วโลก (Investors and VCs) ที่มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของภาครัฐ ที่จะให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านธุรกิจแก่เหล่าสตาร์ทอัพรวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย รองรับการทำธุรกิจได้อย่างครบวงจร

9. ร่วมทดสอบเครือข่าย 5G ที่ True 5G Arena

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีเครือข่าย 5G จากทรู ที่จัดแสดงเป็นพิเศษครั้งแรกในไทยกับการเปิด True 5G Arena (5G show cases & Co-working space) ณ บริเวณชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 โดยจะเปิดให้พาร์ทเนอร์ และสตาร์ทอัพ ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมบนเครือข่าย 5G มาทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรง พร้อมใช้พื้นที่ได้ฟรี โดยมีสมาร์ทโฟน Huawei Mate 20X, Oppo Reno และ Vivo Nex3 ที่รองรับสัญญาณ 5G ให้ทดลองใช้บริการ

10. ตื่นตาตื่นใจกับการจำลองการใช้งานเทคโนโลยี 5G จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

พบการจำลองการใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผ่าน Use Case ต่างๆ เช่น Dancing Robot คณะหุ่นยนต์ multi-axis ที่ออกมาเต้นกันอย่างพร้อมเพรียง ผ่านการสื่อสารข้อมูลด้วยความหน่วงต่ำบนเครือข่าย 5G โดยหุ่นยนต์ตัวแรกจะถูกควบคุมท่าเต้นและจังหวะการเต้นผ่านระบบควบคุม แล้วหุ่นยนต์ตัวแรกจะส่งต่อคำสั่งไปยังหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ ทำให้เกิดการเต้นไปพร้อมกัน หรือสัมผัสประสบการณ์ขับรถเสมือนจริง Virtual Driving โดยการสื่อสารข้อมูลด้วยความหน่วงต่ำบนเครือข่าย 5G ผ่านระบบจำลองการขับรถ ทำให้รถยนต์จำลองสามารถตอบสนองต่อการควบคุมได้ทันทีโดยปราศจากความหน่วง

Author: น.ส.เสาวลักษณ์ ภูมิลักษณ์

ใส่ความเห็น