คำว่า เพื่อนแท้

เพื่อนแท้คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากหรือตกต่ำ

หากต้องการได้เพื่อนแท้ เราต้องทำตัวเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนก่อนให้ความสำคัญ ให้เกียรติ 

ยินดีเมื่อเพื่อนได้ดี   เมื่อเพื่อนเพลี่ยงพล้ำ หรือประสบความล้มเหลว ต้องให้กำลังใจ ไม่ทอดทิ้งกัน

หากช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลย ต้องไม่ซ้ำเติมเพื่อน เห็นอกเห็นใจกัน

คบเพื่อนแบบไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง   หากคบคบเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนแท้เลย แม้จะถือว่าเป็นเพื่อนก็ยังยาก

ลูบหัว

Author: น.ส.เสาวลักษณ์ ภูมิลักษณ์

ใส่ความเห็น