พิพิธพัณฑ์ปากน้ำโพ

พิพิธพัณฑ์ปากน้ำโพ
         พิพิธภัณฑ์ย้อนอดีต เมืองปากน้ำโพที่ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ รวบรวมร้านค้าในสมัยก่อน ป้ายเก่าๆ ที่มีในสมัยก่อนจริงๆ มาตั้งไว้ เป็น Real Museum  บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สินค้าพื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนวิถีชีวิต การค้าขายในท้องถิ่น วัฒนธรรมที่งดงาม รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายภายในจังหวัด พิพิธภัณฑ์ย้อนอดีต เมืองปากน้ำโพ
เนื่อหา ที่มา :http:http://www.chillpainai.com/scoop/8096

Author: นายณัฐพนธ์ แก้วมั่น

ใส่ความเห็น