การอ่าน

ad

การอ่าน นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ละเลยจากการยิบจับหนังสือกันไปหมดแล้ว หันมาสนใจสื่อออนไลน์เช่น เล่นเกมส์ เล่นแชท คุยLine เล่นFacebook บางที่อาจเห็นบางคนติดจนทำให้ เสียการเรียน เสียครอบครัว เสียเพื่อน เพราะห่วงแต่สิ่งเหล่านี้

87

การอ่านหนังสือไม่จำเป็นว่าจะอ่านหนังสือแบบไหน เช่น หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ หนังสือกีฬา หนังสือเหล่านี้ก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เช่นกัน อาจจะพูดอีกอย่างว่า อ่านทางสื่อออนไลน์ก็ได้ นั้นก็ถือเป็นการอ่านแล้ว แต่การอ่านไม่เพียงแต่จะอ่านเพียงข้อความแต่ละตัวเพียงเพื่อจะให้อ่านจบ เราต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ในการอ่านด้วยว่าต้องการอ่านหนังสือทำไม ต้องรับรู้ความหมายของตัวหนังสือ และสามารถเข้าใจความหมายที่เขียนลงเป็นตัวหนังสืออีกด้วย

การจะอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ ต้องรับรู้ก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อ่านแล้วขาดประสิทธิภาพ และพยายามแก้ไขตามสาเหตุเหล่านั้น

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้อ่านหนังสือแล้วไม่มีประสิทธิภาพ

  1. การอ่านทีละคำ
  2. การอ่านออกเสียง
  3. ปัญหาเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ
  4. การใช้นิ้วชี้ตามข้อความไปด้วยในการอ่าน
  5. การอ่านซ้ำไปซ้ำมา
  6. การขาดสมาธิในหารอ่าน

การอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพ

1.ไม่อ่านทีละคำ

การอ่านทีละคำทำให้อ่านหนังสือช้า เพราะมุ้งหมายหาความหมายในแต่ละคำที่อ่าน แก้ไขได้ว่าการอ่านแต่ละครั้งต้องอ่านและจับใจความให้ได้เพียงในครั้งเดียวที่อ่าน และนึกถึงความหมายในครั้งเดียว จะทำให้เราอ่านหนังสือแบบมีความสุข

2.ไม่อ่านออกเสียง

การอ่านหนังสือออกเสียงไปทีละตัว โดยทั่วไปติดมาจากนิสัยการอ่านสมัยชั้นประถม การอ่านออกเสียงไม่ว่าจะมีเสียงออกมาหรือมีเสียงในคอ การอ่านแบบนี้อ่านได้ช้าทั้งสิ้นเพราะมุ่งแต่ออกเสียงตามตัวหนังสือที่ปรากฎ การอ่านได้เร็วสามารถแก้ไขได้โดยพยายามทำให้การมอง เห็นรูปทรง และการประสมคำของตัวหนังสือ สามารถผ่านขั้นตอนการรับรู้ของเราไปสู่สมองได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาพินิจพิเคราะห์ว่า มันมีเสียงอะไรการแก้ไขให้ใช้นิ้วปิดปากในขณะอ่านตลอดเวลาจะทำให้อ่านได้ดีขึ้น และเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จนติดเป็นนิสัยแล้ว จะพบว่าทำให้อ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.ไม่มีกังวลเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ

การหยุดและกังวลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะทำให้จังหวะในการอ่านและแนวคิดในการอ่านประโยคนั้นหายไป ดังนั้นแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์บางคำก็สามารถหาความหมายของศัพท์นั้นได้ โดยดูจากข้อความในประโยค ถ้าใช้ความคิดคิดตามตลอดเรื่อง

4.ไม่อ่านซ้ำไปซ้ำมา

การอ่านเนื้อเรื่องที่ไม่เข้าใจ เป็นการชี้ให้เห็นว่านักศึกษาไม่มั่นใจที่จะดึงเอาความสำคัญของเนื้อความนั้นออกมาได้ด้วยความสามารถของตนเอง เหตุนี้จึงทำให้อ่านช้าลงเพราะคอยคิดแต่จะกลับไปอ่านใหม่ แทนที่จะอ่านไปทั้งหน้าเพื่อหาแนวคิดใหม่ จงพยายามอ่านครั้งเดียวอย่างตั้งใจความคิดทั้งหลายจะค่อย ๆ มาเอง ไม่ต้องกังวลว่าตนเองอ่านไม่รู้เรื่อง

5. มีสมาธิในการอ่าน

การปล่อยให้ความตั้งใจและความคงที่ของอารมณ์ล่องลอยไปกับความคิดที่สอดแทรกเข้ามาขณะอ่าน จะทำให้ไม่ได้รับความรู้อะไรจากการอ่านเลย นักศึกษาจะต้องพัฒนาความสามารถ โดยฝึกจิตให้แน่วแน่มุ่งความสนใจอยู่ที่หนังสือเพียงอย่างเดียว

thaihealth_c_bcinoprxz149

ความสามารถในการอ่านสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝน ทำตาม ข้อเสนอแนะในการอ่านข้างต้น ถ้าทุกคนพยายามฝึกฝนการอ่านให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อ่านให้ได้เร็วขึ้น ต่อไปทุกคนก็จะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการเรียน การทำงานและจะประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด

 

 

 

Author: นายศิราวุฒิ ปะกะมานัง

ใส่ความเห็น